Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

16/04/2020 07:28 AM


Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản số 1616/UBND-VX ngày 15/4/2020 gửi các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cảnh báo, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH).

Ảnh minh họa: Nguồn - Internet

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan siết chặt quy trình chi trả BHXH để ngăn chặn các đối tượng trục lợi, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền hưởng BHXH của người lao động trên địa bàn theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình kịp thời tuyên truyền, cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hành vi thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi, vi phạm các quy định của pháp luật về BHXH.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ BHXH trên địa bàn để trục lợi (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời tuyên truyền, cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hoạt động mua bán, trục lợi từ sổ BHXH nêu trên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

N.Đ