Bàn giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

06/05/2020 11:03 AM


Ngày 6/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đông Hà tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Tăng chủ trì cuộc họp.

Đại diện BHXH tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp: Ảnh - NĐ

Tại cuộc họp, đại diện các Phòng, Ban, Ngành liên quan, UBND các phường trên địa bàn thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, về phía BHXH tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả tận nhà đối tượng; tổ chức truyền thông rộng rãi các chủ trương, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh đối với người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà Nguyễn Tăng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp: Ảnh - NĐ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Tăng đề nghị: Trên tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 của thành phố; UBND các phường xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định.

Về phía cơ quan BHXH tỉnh thực hiện kiểm tra, xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động trong các doanh nghiệp; tiếp tục hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; phản ánh kịp thời nỗ lực của UBND thành phố cùng các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời cho người dân trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Theo Kế hoạch dự kiến, đối với đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành việc chi trả trước ngày 15/5/2020; đối với các đối tượng khác hoàn thành việc chi trả trước ngày 30/5/2020.

N.Đ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN