Từ tháng 4/2020, thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội bằng tiền mặt tại nhà

03/04/2020 02:12 PM


Bộ TT-TT vừa có Công văn số 1114/BTTTT-BC gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc chi trả các chế độ an sinh xã hội trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và sau khi xem xét các kiến nghị của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Bộ TT-TT yêu cầu Bưu điện Việt Nam trong thời gian diễn ra dịch bệnh, kể từ tháng 4 năm 2020, thực hiện chi trả tiền mặt tại nhà các chế độ an sinh xã hội cho đối tượng hưởng theo danh sách do BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH cung cấp, trừ trường hợp đối tượng hưởng đã đăng ký nhận qua tài khoản hoặc nhận tại điểm phục vụ bưu chính. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và thời gian chi trả phù hợp để phân tán, phân tải các hoạt động chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp với BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc với nhiều người trong hoạt động chi trả. Xây dựng phương án thu thập thông tin, yêu cầu nhận tại nhà của đối tượng hưởng để tổ chức việc chi trả chu đáo, kịp thời; thực hiện công tác truyền thông về phương thức chi trả tại nhà, cách thức cập nhật địa chỉ nhận chế độ an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả. Khi chi trả tại nhà, kết hợp thực hiện rà soát địa chỉ của đối tượng hưởng để tổng hợp, đánh giá và kiến nghị của BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin để phục vụ tốt hơn công tác quản lý đối tượng hưởng.

Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp phòng vệ cho nhân viên Bưu điện và đối tượng hưởng theo các yêu cầu, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế khi thực hiện công tác chi trả, như: Đeo khẩu trang và găng tay, đứng cách xa 2 mét khi giao tiếp, đo thân nhiệt thường xuyên…

Trước đó, Bộ TT-TT nhận được văn bản số 1261/BĐVN-TCBC ngày 23/3/2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về phương án chi trả các chế độ an sinh xã hội đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phòng chống dịch Covid-19. Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Tổng Công ty đề nghị Bưu điện các tỉnh, thành phố tổ chức lại hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 (kỳ chi trả tháng 4 và tháng 5/2020).

Cụ thể, Bưu điện sẽ thực hiện chi trả gộp kỳ tháng 4 và tháng 5/2020. Về phương án chi trả, đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM thực hiện như quy định hiện hành. Bưu điện chuyển tiền cả hai tháng 4, 5/2020 cho người hưởng sau khi BHXH chuyển hết tiền chi trả của cả 2 tháng cho Bưu điện. Đối với người hưởng nhận tiền mặt, ngay khi nhận được danh sách và tiền từ cơ quan BHXH, Bưu điện tỉnh, thành phố nạp tiền vào Thẻ chi trả cho người hưởng; tổ chức phát tiền tại địa chỉ cho người hưởng hoặc hướng dẫn người hưởng mang Thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân đến Bưu điện rút tiền theo lịch thông báo của Bưu điện. 

Các Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức phát tiền tại địa chỉ cho người hưởng theo nguyên tắc: Chỉ phát tiền cho các trường hợp người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng, không thực hiện cho các trường hợp chéo địa bàn. Phương án chi trả tại địa chỉ cho người hưởng được thực hiện theo kế hoạch của Bưu điện, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người hưởng và nguồn lực tại đơn vị. Các trường hợp người hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể nhận tiền theo lịch chi tại nhà của Bưu điện, người hưởng liên hệ với Bưu điện để được hướng dẫn giải quyết (Bưu điện có thể bố trí lịch chi tại nhà cho người hưởng vào thời điểm khác hoặc hướng dẫn người hưởng ra Bưu cục vào thời điểm thích hợp).

Đối với người hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. 

Về thời gian chi trả, Giám đốc Bưu điện các địa phương thống nhất với cơ quan BHXH báo cáo UBND tỉnh để quyết định thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, xong trước ngày 31/5/2020. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng khuyến nghị thời gian chi trả từ 15/4 đến 31/5/2020.

Theo Báo Bảo hiểm xã hội