Đổi mới để làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại

08/05/2020 07:48 AM


(QTO) - Sáng nay 7/5/2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của BCĐ và triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm. Tham dự cuộc họp có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các thành viên trong BCĐ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: QUANG HIỆP

Thời gian qua, cơ quan thường trực BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Bộ phận thường trực BCĐ đã thực hiện được vai trò đầu mối, kết nối với các ngành, thành viên BCĐ. Hoạt động của BCĐ đi vào nền nếp, hiệu quả. Thành viên BCĐ đã dành nhiều công sức, thời gian, đóng góp có hiệu quả cho hoạt động chung.

Một điều đáng ghi nhận khác là hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí được củng cố, nâng lên. Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại có năng lực ngày càng cao. Công tác thông tin đối ngoại được gắn kết chặt chẽ với công tác phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa và củng cố, tăng cường thế trận an ninh tư tưởng. Nhờ những nỗ lực vượt bậc, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả đáng mừng, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc đặt ra trong hoạt động của BCĐ Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh là: Công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời; đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở còn mỏng, chưa đồng đều; số lượng, tần suất các bài viết đưa lên các trang mạng về tuyên truyền thông tin đối ngoại chưa nhiều…

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chiến lược, đề án, kế hoạch trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, nhất là phối hợp giữa Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; tăng lượng tin, bài định hướng, giải thích, đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến các hoạt động đối ngoại, quan hệ đối ngoại trên báo, đài, tạp chí, Internet; thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của quê hương, đất nước và những sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương; tăng cường phối hợp, định hướng tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định trong năm vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều bước tiến vượt bậc, thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã xây dựng được môi trường, cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư, nhận được sự quan tâm, chú ý của bạn bè quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng, nền tảng vững chắc, mở đường cho tỉnh làm tốt công tác thông tin đối ngoại. Vì thế, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh và các thành viên trong ban chỉ đạo phải nắm bắt rõ tình hình, thông tin kịp thời, có bước chuyển mình đổi mới để làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị các thành viên BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh cần tiếp tục tăng cường phối hợp, định hướng tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở phương diện quốc gia trên địa bàn tỉnh; nỗ lực biến khát vọng đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch trở thành hiện thực; Đề án tổ chức “Festival vì hòa bình”…

Trong thông tin đối ngoại, điều cần thiết có sự tương tác với truyền thông xã hội, tập hợp những ý kiến hay từ truyền thông xã hội. Bên cạnh đó, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh cần tập trung phản ánh những kết quả của công tác đối nội, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp.

Theo Báo Quảng Trị