Từ ngày 01/5/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị thực hiện làm việc tại 02 địa điểm

30/04/2020 07:08 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn về việc sắp xếp địa điểm làm việc. Theo đó, kể từ ngày 01/5/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị thực hiện làm việc tại 02 địa điểm.

Trụ sở mới của BHXH tỉnh Quảng Trị tại số 86 đường Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: Ảnh - P.A.Đ

Trụ sở tại địa chỉ số 178 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị gồm các bộ phận sau:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
- Bộ phận Tiếp công dân.
- Bộ phận Công nghệ thông tin.
- Bộ phận lưu trữ hồ sơ.

Các bộ phận còn lại làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 86 đường Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

N.Đ