Tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

14/10/2019 07:44 AM


(QT) - Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh cũng đã có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Quảng Trị.

Thông qua các hội nghị đối thoại đã giải đáp cho người dân những thắc mắc về chính BHXH, BHYT

Xác định nhiệm vụ quan trọng của ngành, thời gian qua BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động, Chỉ thị về thực hiện các chính sách BHXH, BHTN. Xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hoàn thiện dữ liệu dân số trên phần mềm quản lí hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tính đến ngày 30/9/2019, toàn tỉnh có 600.733 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 20.449 người (4%) so với cùng kì năm 2018, đạt 101,2% so với kế hoạch năm 2019 BHXH Việt Nam giao. Trong đó số người tham gia BHXH là 51.225 người, tăng 3.174 người (7%) so với cùng kì năm 2018, đạt 101,1% so với kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 983.940 triệu đồng, tăng 81.669 triệu đồng (9,05%) so với cùng kì năm 2018, đạt 73,61% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó thu BHXH bắt buộc là 539.544 triệu đồng, tăng 57.814 triệu đồng (12%) so với cùng kì năm 2018, đạt 75,22% so với kế hoạch.

Trong bối cảnh chung nhiều địa phương trong cả nước gặp khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có nhiều tỉnh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm đáng kể, thì đối với BHXH tỉnh Quảng Trị, kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế, tỉ lệ bao phủ mới đạt 18% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,6%, BHXH bắt buộc 16,4%. Công tác phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn còn hạn chế, các đơn vị doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ và siêu nhỏ, lao động thiếu việc làm thường xuyên, thu nhập thấp; nhiều đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thậm chí phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động nên xảy ra tình trạng trốn đóng BHXH cho người lao động.

Trên cơ sở mục tiêu, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH tỉnh đã chú trọng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW và đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Mới đây, BHXH tỉnh phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách đối thoại BHXH, BHYT cấp huyện và cấp cơ sở năm 2019 tại hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, thu hút gần 500 hội viên nông dân trên địa bàn tham dự. Tại hội nghị được tổ chức ở các địa phương, đã có gần 50 hội viên nông dân đăng kí tham gia BHXH tự nguyện và được trao sổ BHXH trực tiếp.

Chia sẻ thêm về các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam cho biết: “Thời gian tới, BHXH tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, trong đó chú trọng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT học sinh sinh viên, BHYT hộ gia đình. Tham mưu kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh”.

Trên cơ sở dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, BHXH sẽ phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu, so sánh với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lí để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, xác định rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Từ mô hình cấp tỉnh đã được thành lập, thời gian tới BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện chủ động, phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện, xã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp huyện, cấp xã do lãnh đạo UBND làm Trưởng ban, lãnh đạo BHXH, Bưu điện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động... làm thành viên để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo Báo Quảng Trị