27/03/2013 02:24 PM

Số người lao động (NLĐ) tham gia BHXH mới chỉ chiếm gần 20% lực lượng lao động, dẫn đến số người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu ngày càng giảm. Chính ...

27/03/2013 10:55 AM

Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Nội dung này ...

Hướng dẫn sử dụng phẩn mềm giao dịch KBHXH

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH

Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Giải pháp nào để quỹ BHXH bền vững?

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận

Hướng dẫn cứu dữ liệu khi bị sự cố mất dữ liệu