Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tờ trình (2)
Trích yếu: Tờ trình đề nghị hiệp y khen thưởng
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày có hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ trình thực hiện thủ tục công chức lãnh đạo đi nước ngoài
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày có hiệu lực:
18/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực