Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (15)
Trích yếu: Kế hoạch khảo sát Điểm thu Đại lý Bưu điện
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phối hợp TTCN đóng BHXH, BHYT, BHTN (đợt 2/2019)
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày có hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quy chế cấp mã số...
Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày có hiệu lực:
08/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giám sát thực hiện chương trình truyền thông đối với Bưu điện...
Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày có hiệu lực:
08/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát cấp trùng thẻ BHYT năm 2018
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày có hiệu lực:
04/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày có hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày có hiệu lực:
14/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phối hợp cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham...
Ngày ban hành:
30/11/2018
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực