Số / Ký hiệu: 02/BC-BHXH
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng triển...
Loại văn bản:
Báo cáo
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Hồ Sỹ Nam
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
02/BC-BHXH: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng triển...
Nội dung trong tệp đính kèm