Số / Ký hiệu: 50/GM-BHXH
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thu BHXH năm...
Loại văn bản:
Giấy mời
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:
09/01/2019
Ngày có hiệu lực:
09/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
50/GM-BHXH: Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thu BHXH năm...
Nội dung trong tệp đính kèm