Số / Ký hiệu: 341/TTr-BHXH
Trích yếu: Tờ trình đề nghị hiệp y khen thưởng
Loại văn bản:
Tờ trình
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Văn Thao
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày có hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
341/TTr-BHXH: Tờ trình đề nghị hiệp y khen thưởng
Nội dung trong tệp đính kèm