Số / Ký hiệu: 976/KL-BHXH
Trích yếu: Kêt Luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đóng...
Loại văn bản:
Kết luận
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Hồ Sỹ Nam
Ngày ban hành:
13/08/2019
Ngày có hiệu lực:
13/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
976/KL-BHXH: Kêt Luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đóng...
Nội dung trong tệp đính kèm