Số / Ký hiệu: 1260/BHXH-TN_TKQTTHC
Trích yếu: Cử báo cáo viên báo cáo tại hội nghị tập huấn
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Văn Thao
Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày có hiệu lực:
11/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1260/BHXH-TN_TKQTTHC: Cử báo cáo viên báo cáo tại hội nghị tập huấn
Nội dung trong tệp đính kèm