Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Giấy mời (33)
Trích yếu: Giây mời về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Công văn...
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày có hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị ra quân phát động đối tượng tham gia BHXH,...
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày có hiệu lực:
02/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị giao ban với Bưu điện 9 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-BYT và sơ...
Ngày ban hành:
23/09/2019
Ngày có hiệu lực:
23/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị triển khai , tháo gỡ vướng mắc trong công tác...
Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày có hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác...
Ngày ban hành:
20/08/2019
Ngày có hiệu lực:
20/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán...
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày có hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời dự lễ khởi công nhà tình nghĩa
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày có hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực