Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Báo cáo (58)
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng triển...
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính:...
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày có hiệu lực:
26/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng...
Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày có hiệu lực:
05/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng triển...
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày có hiệu lực:
27/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT 9 tháng đầu năm...
Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày có hiệu lực:
26/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo sơ kết phong trào thi đua" cả nước chùng sức xây dựng...
Ngày ban hành:
15/11/2018
Ngày có hiệu lực:
15/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng,...
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày có hiệu lực:
08/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực