Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng, quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/01/2020

06/12/2019 07:48 AM


Kể từ ngày 01/01/2020, mức tiền lương, tiền công tối thiểu đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng