Văn phòng BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ

29/10/2019 09:07 AM


 1. VĂN PHÒNG

             Ông Vủ Đăng Long, Chánh Văn phòng

             Ông Trương Thanh Ngữ, Phó Chánh Văn phòng

             Bà Hà Thị Thúy Oanh, Phó Chánh Văn phòng

             Ông Trang Liệt Võ, Phó Chánh Văn phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299 3822353 (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả)

             Điện thoại cơ quan: 0299. 362219

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

             Ông Quách Thanh Nhã, Phó phòng Phụ trách

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3821057

 3. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

             Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3616234

4. PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

             Bà Lưu Phương Linh, Trưởng phòng 

             Ông Chu Đình Thưởng, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3822126

5. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

             Ông Trần Văn Đàn, Trưởng phòng

             Ông Nguyễn Thông Thái, Phó trưởng phòng

             Bà Dương Mỹ Ngọc, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3828144 

 6. PHÒNG QUẢN LÝ THU

             Ông Đậu Đức Thao, Trưởng phòng

             Bà Lưu Hoàng Tuyết Nhung, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3821064

 7. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

             Ông Nguyễn Minh Thống, Trưởng phòng

             Ông Châu Giang Sơn, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3820957

8. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

             Ông Nguyễn Trọng Linh, Trưởng phòng

             Ông Thái Quy Nghiêm, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3821147

9. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

             Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng

             Ông: Nguyễn Trọng Lai, Phó trưởng phòng

             Ông: Lưu Quốc Vinh, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3821147

 10. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

             Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Trưởng phòng

             Ông Nguyễn Trọng Khang, Phó trưởng phòng

             Điện thoại cơ quan: 0299. 3820682