• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Danh Tấn Quyền
Email:
phongdantochuyentrandest@gmail.com
Ngày gửi:
14/02/2020
Lĩnh vực:
Thu - nộp BHXH, BHYT, BHTN
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Phòng Dân tộc nhận được Quyết định nâng lương trước hạn cho 01 đồng chí được hưởng từ ngày 01 tháng 8 năm 2018. Tháng 02 năm 2019 Phòng đã chuyển phần chênh lệch tăng lương đầy đủ vào tài khoản BHXH huyện. Đến tháng 09 năm 2019 đơn vị mới báo tăng. Do báo tăng chậm BHXH huyện Trần Đề tính lãi phần chênh lệch là 259.999 đồng. Vậy cách tính lãi này có đúng quy định không? Nếu đúng quy định thì xin đơn vị gửi cách tính cho tôi được biết để nhằm nắm rõ hơn về luật BHXH. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời bởi:
Phòng Quản lý
Ngày trả lời:
21/02/2020
Câu trả lời:

Ngày 15/01/2019 Phòng Dân tộc huyện Trần Đề ra Quyết định về việc nâng lương trước hạn cho 01 đồng chí, hưởng từ ngày 01/8/2018. Tuy nhiên đến tháng 9/2019 (08 tháng) đơn vị mới thực hiện điều chỉnh việc tăng lương cho người lao động (sau 06 tháng).

Tại Khoản 4, Điều 89 của Luật BHXH số 58/2014/QH-13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định: “Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này”;

Tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định: “Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng”,“Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu”;

Tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 38 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: “Trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ), nâng bậc lương, nâng ngạch lương, điều chỉnh tăng tiền lương, phụ cấp tháng đóng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN),bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) cho người lao động mới thực hiện truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì số tiền truy thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Phòng Dân tộc huyện Trần Đề phải thực hiện trích nộp tiền truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN và lãi truy thu. Cụ thể:

- Tổng số tiền truy đóng bổ sung BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN: 2.718.554 đồng (truy đóng BHXH là: 2.265.450 đồng; truy đóng BHYT là: 407.788 đồng; truy đóng TNLĐ,BNN là: 45.316 đồng).

- Lãi truy thu: 260.459 (Trong đó, lãi BHXH là 223.330 đồng; lãi BHYT là: 32.662 đồng, lãi TNLĐ,BNN là 4.467 đồng).

Tổng cộng: (1) + (2) = 2.979.013 đồng.

BHXH tỉnh Sóc Trăng xin trả lời để đơn vị được biết./.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN