• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Danh Tấn Quyền
Email:
phongdantochuyentrandest
Ngày gửi:
24/02/2020
Lĩnh vực:
Thu - nộp BHXH, BHYT, BHTN
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Qua trả lời của Phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cho tôi xin hỏi thêm vì tôi chưa nắm rõ một số vấn đề sau: Tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 38 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH, gày 14/4/2017. có nội dung ..."....mới thực hiện truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì số tiền truy thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN...." vậy đơn vị đã thực hiện truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ cho đồng chí Trần Quốc An vào ngày 30/01/2019 đầy đủ nhưng chưa báo tăng. Vậy đơn vị vẫn phải thực hiện lãi phạt đúng theo quy định không?

Trả lời bởi:
Phòng Quản lý thu
Ngày trả lời:
28/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Nội dung về tính lãi truy thu, phòng Quản lý thu- BHXH tỉnh Sóc Trăng đã phúc đáp cho Phòng Dân tộc huyện Trần đề vào ngày 21/02/2020.
Nếu còn vướng mắc xin điện thoại hoặc đến phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Sóc Trăng để trao đổi trực tiếp.

Điện thoại: 3821064