Danh mục điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/10/2019 04:10 PM


Danh mục điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

STT Tỉnh/Tp Quận/Huyện Xã/Phường Tên điểm chi trả Phân loại
(Điểm chi trả)
Địa chỉ chi tiết điểm chi trả
1 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 1 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
2 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 2 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
3 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 3 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
4 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 4 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
5 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 5 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
6 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 6 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
7 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 7 Hội trường UBND P7 UBND Phường/xã 245 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7
8 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 8 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
9 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 9 Phòng chi trả BĐT Bưu cục 01 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng
10 Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng Phường 10 Hội trường UBND P10 UBND Phường/xã 27 An Dương Vương P10
11 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Thị trấn Kế Sách Bưu Điện Huyện Kế Sách Bưu cục Số 93, đường 30/4, Ấp An Ninh 1, TT.Kế Sách
12 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã An Mỹ Bưu Điện Huyện Kế Sách Bưu cục Số 93, đường 30/4, Ấp An Ninh 1, TT.Kế Sách
13 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Thới An Hội Bưu Điện Huyện Kế Sách Bưu cục Số 93, đường 30/4, Ấp An Ninh 1, TT.Kế Sách
14 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã An Lạc Tây Bưu Điện Huyện Kế Sách Bưu cục Số 93, đường 30/4, Ấp An Ninh 1, TT.Kế Sách
15 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Kế An BĐ VHX Kế Thành BĐ VHX Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành
16 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Kế Thành BĐ VHX Kế Thành BĐ VHX Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành
17 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Nhơn Mỹ BĐ VHX Nhơn Mỹ BĐ VHX Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ
18 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Xuân Hòa UBND xã Xuân Hoà UBND Phường/xã Ấp Hoà Phú, xã Xuân Hoà
19 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Thị trấn An Lạc Thôn Bưu Cục Cái Côn Bưu cục Ấp An Ninh 2, xã An Lạc Thôn
20 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Đại Hải UBND xã Đại Hải UBND Phường/xã Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Hải
21 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Ba Trinh UBND xã Ba Trinh UBND Phường/xã Ủy Ban Nhân Dân xã Ba Trinh
22 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Phong Nẫm Tại địa chỉ Tại nhà Tại nhà đối tượng hưu
23 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách Xã Trinh Phú BĐ VHX Trinh Phú BĐ VHX Ấp 9, xã Trinh Phú
24 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Điểm giao dịch tại BĐH Bưu cục Số 10A, Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú
25 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Long Hưng BĐ VHX Long Hưng BĐ VHX Ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú
26 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Hưng Phú UBND xã Hưng Phú UBND Phường/xã Ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú
27 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Mỹ Hương BĐ VHX Mỹ Hương BĐ VHX Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú
28 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Mỹ Tú BĐ VHX Mỹ Tú BĐ VHX Ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú
29 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Mỹ Phước BĐ VHX Mỹ Phước BĐ VHX Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú
30 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Thuận Hưng BĐ VHX Thuận Hưng BĐ VHX Ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú
31 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Mỹ Thuận BĐ VHX Mỹ Thuận BĐ VHX Ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú
32 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú Xã Phú Mỹ UBND xã Phú Mỹ UBND Phường/xã Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú
33 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Thị trấn Cù Lao Dung Hội trường BĐH Bưu cục Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung
34 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã An Thạnh 2 Hội trường BĐH Bưu cục Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung
35 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã An Thạnh Đông Hội trường BĐH Bưu cục Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung
36 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã Đại Ân 1 Hội trường BĐH Bưu cục Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung
37 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã An Thạnh 1 VHX BĐ VHX Ấp Thường, Xã An Thạnh 1
38 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã An Thạnh Tây VHX Điểm thuê Ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây
39 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã An Thạnh 3 Giao Dịch Bưu cục Ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3
40 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung Xã Đại Ân 1 Nhà Dân Điểm thuê Ấp An Đoàn Văn Tố, Xã Đại ân 1
41 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Thị trấn Long Phú Phòng GD BĐH Bưu cục Ấp 3, Thị Trấn Long Phú
42 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Song Phụng BC Đại Ngãi Bưu cục Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi
43 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Thị trấn Đại Ngãi BC Đại Ngãi Bưu cục Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi
44 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Hậu Thạnh BC Đại Ngãi Bưu cục Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi
45 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Long Đức BC Đại Ngãi Bưu cục Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi
46 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Trường Khánh BC Trường Khánh Bưu cục Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh
47 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Phú Hữu Nhà SHCĐ Ấp Nhà văn hóa Nhà SHCĐ Ấp
48 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Tân Hưng BĐ VHX Tân Hưng BĐ VHX Ấp Tân Qui A, Xã Tân Hưng
49 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Châu Khánh Nhà SHCĐ Ấp Nhà văn hóa Nhà SHCĐ Ấp
50 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Tân Thạnh BC Tân Thạnh Bưu cục Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh
51 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú Xã Long Phú BĐ VHX Long Phú BĐ VHX Âp Tân Lập, Xã Long Phú
52 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Thị trấn Mỹ Xuyên BĐH Mỹ Xuyên Bưu cục 05 Lê Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên
53 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Đại Tâm BC Đại Tâm Bưu cục Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm
54 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Tham Đôn BĐVHX Tham Đôn BĐ VHX Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn
55 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Thạnh Phú BC Thạnh Phú Bưu cục Khu 3, Xã Thạnh Phú
56 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Thạnh Quới BC Thạnh Quới Bưu cục Ấp Đai Sô, Xã Thạnh Quới
57 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Hòa Tú 1 BĐVHX Hòa Tú 1 BĐ VHX Ấp Hòa Trực, Xã Hòa Tú 1
58 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Hòa Tú II BĐ VHX Hòa Tú II BĐ VHX Ấp Dương Kiểng, Xã Hòa Tú 2
59 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Gia Hòa 1 BĐ VHX Gia Hòa 1 BĐ VHX Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hòa 1
60 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Gia Hòa 2 BĐ VHX Gia Hòa 2 BĐ VHX Ấp Bình Hòa, Xã Gia Hòa 2
61 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Ngọc Đông Xã Ngọc Đông Điểm thuê Ấp Hòa Đặng, Xã Ngọc Đông
62 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên Xã Ngọc Tố BC Ngọc Tổ Bưu cục Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố
63 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Phường 1 Bưu Điện Thị Xã Ngã Năm Bưu cục 035 Mai Thanh Thế Khóm 1
64 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Phường 2 Bưu Cục Phường 2 Bưu cục Khóm 1, phường 2
65 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Xã Tân Long Bưu Cục Tân Long Bưu cục Ấp Long Thạnh, xã Tân Long
66 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Xã Vĩnh Quới UBND Xã UBND Phường/xã Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới
67 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Xã Long Bình VHX Long Bình BĐ VHX Ấp Tân Bình xã Long Bình
68 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Phường 3 VHX Phường 3 BĐ VHX Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3
69 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Xã Mỹ Bình VHX Mỹ Bình BĐ VHX Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình
70 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Xã Mỹ Quới VHX Mỹ Quới BĐ VHX Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới
71 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Thị trấn Phú Lộc TT phú Lộc Bưu cục Ấp 2 TT Phú Lộc
72 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Thị trấn Hưng Lợi TT Hưng Lợi Bưu cục Ấp Chợ cũ TT Hưng Lợi
73 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Lâm Tân Lâm Tân BĐ VHX Ấp kiết Nhất A xã Lâm Tân
74 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Thạnh Tân Thạnh Tân BĐ VHX Ấp B1 xã Thạnh Tân
75 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Lâm Kiết lâm kiết BĐ VHX Ấp kiết Lợi xã Lâm Kiết
76 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Tuân Tức Tuân Tức BĐ VHX Ấp trung Hòa xã Tuân Tức
77 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành BĐ VHX Ấp 20 xã Vĩnh Thành
78 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Thạnh Trị Thạnh Trị BĐ VHX Ấp Tà điếp C1 xã Thạnh Trị
79 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Vĩnh Lợi Vĩnh Lợi BĐ VHX Ấp 20 xã Vĩnh Lợi
80 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị Xã Châu Hưng Châu Hưng Nhà văn hóa Ấp Kinh Ngay 2 xã Châu Hưng
81 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Phường 1 Tại BĐH Bưu cục 30/04 Khóm 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu
82 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Hòa Đông Bưu điện VHX Hòa Đông BĐ VHX Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông
83 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Phường Khánh Hòa Bưu điện VHX Khánh Hòa BĐ VHX Khóm Nguyễn Út, Phường Khánh Hòa
84 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hiệp Bưu điện VHX Vĩnh Hiệp BĐ VHX Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp
85 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hải Bưu điện VHX Vĩnh Hải BĐ VHX Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải
86 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Lạc Hòa UBND Xã Lạc Hòa UBND Phường/xã Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hòa
87 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Phường 2 Bưu điện VHX Phường 2 BĐ VHX Ấp Vĩnh Bình, Phường 2
88 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Phường Vĩnh Phước UBND Phường Vĩnh Phước UBND Phường/xã Khóm Xẻo Me, Phường Vĩnh Phước
89 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Tân Bưu điện VHX Vĩnh Tân BĐ VHX Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân
90 Tỉnh Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu Xã Lai Hòa Bưu điện VHX Lai Hòa BĐ VHX Ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa
91 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành Hội trường BĐH Bưu cục Ấp Trà Quýt A, TT Châu Thành
92 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã Hồ Đắc Kiện UNBD xã Hồ Đắc Kiện UBND Phường/xã Ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện
93 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã Thiện Mỹ VHX Thiện Mỹ BĐ VHX Ấp An Tập, xã Thiện Mỹ
94 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã Thuận Hòa UBND xã Thuận Hòa UBND Phường/xã Ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa
95 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã An Ninh Bưu cục Bố Thảo Bưu cục Ấp Châu Thành, xã An Ninh
96 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã An Hiệp Bưu cục An Trạch Bưu cục Ấp An Trạch, xã An Hiệp
97 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã Phú Tân VHX Phú Tân BĐ VHX Ấp Phước Hòa, xã Phú Tân
98 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành Xã Phú Tâm VHX Phú Tâm BĐ VHX Ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm
99 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Thạnh Thới An Bưu điện VHX BĐ VHX Ấp Đầy Hương 3 Thạnh Thới An
100 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Thạnh Thới Thuận UBND xã Thạnh Thới Thuận UBND Phường/xã UBND xã Thạnh Thới Thuận
101 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Viên Bình Bưu điện VHX BĐ VHX Ấp Trà Ông Viên Bình
102 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Đại Ân  2 Bưu điện VHX BĐ VHX Ấp Chợ Đại Ân 2
103 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Thị trấn Trần Đề Bưu cục TT huyện Bưu cục Ấp Đầu Giồng TT Trần Đề
104 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Liêu Tú Bưu điện VHX BĐ VHX Ấp Giồng Chát Liêu Tú
105 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Thị trấn Lịch Hội Thượng Bưu cục Bưu cục Ấp Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng
106 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Lịch Hội Thượng Bưu cục Bưu cục Ấp Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng
107 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Trung Bình UBND xã Trung Bình UBND Phường/xã Ấp Nhà Thờ Trung Bình
108 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Tài Văn Bưu cục Bưu cục Ấp Tài Công Tài Văn
109 Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề Xã Viên An Bưu điện VHX BĐ VHX Ấp Trà Đức Viên An

  • TIN BÀI LIÊN QUAN