Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành

01/11/2019 02:03 PM


Phòng Giám định BHYT thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT trong tỉnh phát hành cụ thể như sau:

Số TT

Tên CSKCB

Mã CS

KCB

Tuyến

Hạng BV

Địa chỉ

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

94001

Tỉnh

II

Số 378. Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi

94029

Tỉnh

II

Số 194 Tôn Đức Thắng, Phường 8, Thành

phố Sóc Trăng

3

Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng

94009

Huyện

III

Số 377 Nguyễn Văn Linh,  phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

4

Trung tâm y tế Thành Phố Sóc Trăng

94030

TĐ tuyến huyện

TĐ hạng III

Số 182 Mạc Đỉnh Chi, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng

5

Trạm Y tế Phường 1

94061

 

Phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

6

Trạm Y tế Phường 2

94062

 

Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7

Trạm Y tế Phường 3

94063

 

Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

8

Trạm Y tế Phường 4

94064

 

Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

9

Trạm Y tế Phường 5

94065

 

Phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

10

Trạm Y tế Phường 6

94066

 

Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

11

Trạm Y tế Phường 7

94067

 

Phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

12

Trạm Y tế Phường 8

94068

 

Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

13

Trạm Y tế Phường 9

94060

 

Phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

14

Trạm Y tế Phường 10

94069

 

Phường10, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

15

Trung tâm y tế huyện Kế Sách

94005

Huyện

III

Tỉnh lộ 1, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

16

Trạm Y tế xã Trinh Phú

94072

 

Xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

17

Trạm Y tế TT. Kế Sách

94073

 

TT. Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

18

Trạm Y tế xã Kế Thành

94074

 

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

19

Trạm Y tế xã Kế An

94075

 

Xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

20

Trạm Y tế xã An Mỹ

94076

 

Xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

21

Trạm Y tế xã Ba Trinh

94077

 

Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

22

Trạm Y tế xã Xuân Hòa

94078

 

Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

23

Trạm Y tế xã An Lạc Tây

94079

 

Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

24

Trạm Y tế xã Thới An Hội

94080

 

Xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

25

Trạm Y tế xã Đại Hải

94081

 

Xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

26

Trạm Y tế xã Phong Nẫm

94083

 

Xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

27

Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ

94084

 

Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

28

Trạm Y tế TT An Lạc Thôn

94070

 

Xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

29

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

94018

Huyện

III

Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

30

Trạm Y tế TT. Châu Thành

94016

 

TT. Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

31

Trạm Y tế xã An Ninh

94086

 

Xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

32

Trạm Y tế xã An Hiệp

94085

 

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

33

Trạm Y tế xã Phú Tân

94089

 

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

34

Trạm Y tế xã Phú Tâm

94090

 

Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

35

Trạm Y tế xã Thuận Hòa

94091

 

Xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

36

Trạm Y tế xã Thiện Mỹ

94093

 

Xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

37

Trạm Y tế xã Hồ Đắc Kiện

94095

 

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

38

Trung tâm y tế huyện Mỹ Tú

94003

Huyện

III

Ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

39

Trạm Y tế xã Hưng Phú

94087

 

Xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

40

Trạm Y tế TT. Huỳnh  Hữu Nghĩa

94088

 

TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

41

Trạm Y tế xã Phú Mỹ

94092

 

Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

42

Trạm Y tế xã Mỹ Hương

94094

 

Xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

43

Trạm Y tế xã Thuận Hưng

94096

 

Xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

44

Trạm Y tế xã Mỹ Thuận

94097

 

Xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

45

Trạm Y tế xã Mỹ Tú

94099

 

Xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

46

Trạm Y tế xã Long Hưng

94100

 

Xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

47

Phòng khám Đa khoa Khu vực xã Mỹ Phước

94026

TĐ tuyến huyện

 

Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

48

Trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung

94008

Huyện

III

Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù  Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

49

Trạm Y tế TT. Cù Lao Dung

94152

 

TT. Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

50

Trạm Y tế Quân Dân Y xã An Thạnh 1

94153

 

Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

51

Trạm Y tế xã An Thạnh 2

94154

 

Xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

52

Trạm Y tế xã An Thạnh 3

94155

 

Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

53

Trạm Y tế xã Đại Ân 1

94156

 

Xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

54

Trạm Y tế xã An Thạnh Đông

94157

 

Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

55

Trạm Y tế xã An Thạnh Nam

94158

 

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

56

Trạm Y tế xã An Thạnh Tây

94159

 

Xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

57

Trung tâm y tế huyện Long Phú

94004

Huyện

III

Ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

58

Trạm Y tế TT. Long Phú

94128

 

TT. Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

59

Trạm Y tế xã Long Phú

94129

 

Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

60

Trạm Y tế xã Tân Thạnh

94131

 

Xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

61

Trạm Y tế xã Trường Khánh

94132

 

Xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

62

Trạm Y tế xã Châu Khánh

94133

 

Xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

63

Trạm Y tế xã Tân Hưng

94134

 

Xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

64

Trạm Y tế xã Phú Hữu

94135

 

Xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

65

Trạm Y tế xã Song Phụng

94136

 

Xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

66

Trạm Y tế xã Long Đức

94138

 

Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

67

Trạm Y tế xã Hậu Thạnh

94139

 

Xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

68

Trạm Y tế thị trấn Đại Ngãi

94126

 

Xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

69

Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên

94002

Huyện

III

Số 51, Triệu Nương, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

70

Trạm Y tế xã Thạnh Phú

94101

 

Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

71

Trạm Y tế xã Ngọc Tố

94102

 

Xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

72

Trạm Y tế TT. Mỹ Xuyên

94103

 

TT. Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

73

Trạm Y tế xã Gia Hòa 1

94104

 

Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

74

Trạm Y tế xã Gia Hòa 2

94105

 

Xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

75

Trạm Y tế xã Hòa Tú 1

94106

 

Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

76

Trạm Y tế xã Hòa Tú 2

94107

 

Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

77

Trạm Y tế xã Tham Đôn

94108

 

Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

78

Trạm Y tế xã Ngọc Đông

94110

 

Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

79

Trạm Y tế xã Đại Tâm

94113

 

Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

80

Trạm Y tế xã Thạnh Quới

94116

 

Xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

81

Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm

94010

Huyện

III

Khóm 1, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

82

Trạm Y tế xã Tân Long

94160

 

Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

83

Trạm Y tế Phường 1, thị xã Ngã Năm

94161

 

Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

84

Trạm Y tế xã Mỹ Quới

94162

 

Xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

85

Trạm Y tế xã Mỹ Bình

94163

 

Xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

86

Trạm Y tế xã Long Bình

94164

 

Xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

87

Trạm Y tế Phường 2, thị xã Ngã Năm

94165

 

Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

88

Trạm Y tế xã Vĩnh Quới

94166

 

Xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

89

Trạm Y tế Phường 3, thị xã Ngã Năm

94167

 

Phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

90

Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị

94006

Huyện

III

Ấp 2,  Phú  Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

91

Trạm Y tế TT. Hưng Lợi

94023

 

Xã Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

92

Trạm Y tế TT. Phú Lộc

94117

 

TT. Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

93

Trạm Y tế xã Lâm Kiết

94118

 

Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

94

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

94119

 

Xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

95

Trạm Y tế xã Thạnh Trị

94120

 

Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

96

Trạm Y tế xã Tuân Tức

94121

 

Xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

97

Trạm Y tế xã Thạnh Tân

94122

 

Xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

98

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

94123

 

Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

99

Trạm Y tế xã Châu Hưng

94124

 

Xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

100

Trạm Y tế xã Lâm Tân

94125

 

Xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

101

Trung tâm y tế xã Vĩnh Châu

94007

Huyện

III

Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

102

Trạm Y tế Quân Dân Y kết hợp xã Lai Hòa

94011

 

Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

103

Trạm Y tế KTĐC Hải Ngư

94014

 

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

104

Trạm Y tế Quân Dân y kết hợp xã Vĩnh Hải

94015

 

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

105

Trạm Y tế phường Vĩnh Phước

94141

 

Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

106

Trạm Y tế Phường 1- thị xã Vĩnh Châu

94142

 

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

107

Trạm Y tế Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu

94143

 

Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

108

Trạm Y tế xã Lạc Hòa

94144

 

Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

109

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp

94145

 

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

110

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

94146

 

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

111

Trạm Y tế xã Vĩnh Hải

94147

 

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

112

Trạm Y tế xã Lai Hòa

94148

 

Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

113

Trạm Y tế phường  Khánh Hòa

94149

 

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

114

Trạm Y tế xã Hòa Đông

94150

 

Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

115

Trung tâm Y tế huyện Trần Đề

94020

Huyện

III

Ấp Đầu Giồng , thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

116

Trạm Y tế xã Đại Ân  2

94130

 

Xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

117

Trạm Y tế xã Trung Bình

94137

 

Xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

118

Trạm Y tế xã Liêu Tú

94140

 

Xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

119

Trạm Y tế xã Tài Văn

94109

 

Xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

120

Trạm Y tế xã Viên An

94111

 

Xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

121

Trạm Y tế xã Viên Bình

94112

 

Xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

122

Trạm Y tế xã Thạnh Thới Thuận

94114

 

Xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

123

Trạm Y tế xã Thạnh Thới An

94115

 

Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

124

Trạm Y tế xã Lịch Hội Thượng

94024

 

Xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

125

Trạm Y tế TT. Lịch Hội Thượng

94022

 

Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

126

Trạm Y tế TT Trần Đề

94021

 

Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

127

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (ngoài công lập)

94019

Huyện

TĐ hạng III

Số 27/6 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

128

Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Hên (ngoài công lập)

94059

TĐ tuyến huyện

TĐ hạng III

Số 144 Nguyễn Văn Linh, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

129

Phòng khám đa khoa Bác sĩ Năng (ngoài công lập)

94028

TĐ tuyến huyện

TĐ hạng III

Số 419, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

130

Phòng khám đa khoa Cái Côn (ngoài công lập)

94012

TĐ tuyến huyện

TĐ hạng III

Số 48, ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

131

Phòng khám đa khoa Tâm Phát (ngoài công lập)

94179

TĐ tuyến huyện

TĐ hạng III

Số 44 đường 939, ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN