ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

01/11/2019 09:51 AM


STT Tên đại lý thu, đểm thu Họ và tên nhân viên Đại lý thu Số điện thoại nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch SĐT đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện Ghi chú
A B 1 2 3 4 5
HUYỆN KẾ SÁCH         37 điểm thu
I Đại Lý thu UBND           
1 Điểm thu: UBND TT Kế Sách Trần Thị Lan Dinh 0939784266 97/2, Đường Ung Công Uẩn nối dài, ấp An Thành, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
2 Điểm thu: UBND TT Kế Sách Nguyễn Thanh Tùng 0969545515 Số 29, Đường 30/4,ấp An Ninh 1, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
3 Điểm thu: UBND TT Kế Sách Tôn Thị Hồng Điệp 0907383518 Số 121, Đường Ung Công Uẩn nối dài, ấp An Thành, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
4 Điểm thu: UBND TT Kế Sách Võ Thị Nhan 0989590821 Số 36, Đường 30/4, ấp An Ninh 1, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
5 Điểm thu: UBND TT Kế Sách Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0944251251 ấp An Thành, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129 Chuyển từ Bưu điện sang quý 3/2019
6 Điểm thu: UBND Xã Đại Hải Ngô Kim Khoa 0977993623 ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
7 Điểm thu: UBND Xã Đại Hải Nguyễn Hải Long   ấp Nam Hải, Xã Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
8 Điểm thu: UBND Xã Kế An Võ Thanh Hải 0385645302 ấp Lung Đen, xã Kế An, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
9 Điểm thu: UBND Xã Thới An Hội Nguyễn Thị Hồng Khanh 0827308839 ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
10 Điểm thu: UBND xã Ba Trinh Lê Hoàng Vũ 0949010917 ấp 6, xã Ba Trinh, xã Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
11 Điểm thu: UBND xã Phong Nẫm Huỳnh Huy Thuần 0706948067 ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
12 Điểm thu: UBND xã Xuân Hòa Trần Văn Kha 0907669198 ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
13 Điểm thu: UBND xã An Lạc Tây Trần Duy Khánh 0344682351 ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
14 Điểm thu: UBND xã Nhơn Mỹ Quách Huỳnh Hào 0975361745 Số 319/2 ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
15 Điểm thu: UBND xã Nhơn Mỹ Lý Minh Chân 0987688025 ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
16 Điểm thu: UBND xã An Mỹ Huỳnh Hải Ngọc 0386707756 ấp Phụng An, xã An Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
17 Điểm thu: UBND TT An Lạc Thôn Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 0907640711 ấp An Ninh 2, TT An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
II Đại lý thu TYT          
1 Điểm thu: TYT xã Ba Trinh Võ Thị Tuyết Vân 0328048174 ấp 6, xã Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
III Đại lý thu Bưu Điện          
1 Điểm thu: Bưu điện huyện Kế Sách Cao Xuân Quyên 0916704999 ấp An Ninh 1, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
2 Điểm thu: Bưu điện VH xã An Mỹ Trần Thị Phượng 02993876021 ấp Phú Tây, xã An Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
3 Điểm thu: Bưu điện VH xã Nhơn Mỹ Trương Thị Hồng Nhung 02993506151 ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
4 Điểm thu: Bưu điện VH xã Kế An Huỳnh Thị Ngọc Duyên 0945358133 ấp 19/5, xã Kế An, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
5 Điểm thu: Bưu điện VH xã Xuân Hòa Nguyễn Hồ Mỹ Nga 0919612000 ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
6 Điểm thu: Bưu điện VH TT An Lạc Thôn Võ Thị Trâm 0907862268 ấp An Ninh, TT An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
7 Điểm thu: Bưu điện VH Xã Ba Trinh Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0944789593 ấp 7, Xã Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
8 Điểm thu: Bưu điện VH Xã Thới An Hội Lê Xuân Nhã  0916996886 ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
9 Điểm thu: Bưu điện VH Xã Kế Thành Nguyễn Văn Đỏ 0906548561 ấp Bồ Đề, xã Kế Thành, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
10 Điểm thu: Bưu điện VH Xã Trinh Phú Trương Thị Kim Thoa 0888700953 ấp 10, xã Trinh Phú, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
11 Điểm thu: Bưu điện VH Xã An Lạc Tây Trần Thị Mỹ Sương 0977147597 ấp An Lợi, xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
12 Điểm thu: Bưu điện VH Xã Đại Hải Nguyễn Văn Kết 02993879571 ấp Mang Cá, xã Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
IV Đại lý thu Trung tâm Dân Số          
1 Điểm thu: Trung tâm Dân Số huyện Nguyễn Ngọc Phú 0916410324 ấp An Thành, TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng  02993.876.129  
2 Điểm thu: TYT Xuân Hòa Huỳnh Thị Thùy Linh 0769921571 ấp Hòa Lộc 2, xã Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
3 Điểm thu: TYT Trinh Phú Hồ Thúc Linh 0978109369 ấp 9, xã Trinh Phú, Kế SÁch, Sóc Trăng 02993.876.129  
4 Điểm thu: TYT Thới An Hội Lê Văn Hây 0366672922 ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
5 Điểm thu: TYT Nhơn Mỹ Tăng Anh Kiệt 0983986090 ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
6 Điểm thu: TYT Đại Hải Nguyễn Văn Hải 0763806468 ấp Mang Cá, xã Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
7 Điểm thu: TYT An Lạc Thôn Đinh Hoàng Liệt 0978164653 ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng 02993.876.129  
  HUYỆN LONG PHÚ         37 điểm thu
I Đại lý thu UBND          
1 Điểm thu: UBND thị trấn Long Phú Võ Thị Quyên 0907921404 ấp 5, thị trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
2 Điểm thu: UBND thị trấn Đại Ngãi Võ Hùng Hải 0988992475 số 61, ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
3 Điểm thu: UBND thị trấn Đại Ngãi Nguyễn Thị Ánh Linh 0974237495 ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
4 Điểm thu: UBND xã Long Đức Lữ Thị Trúc Linh 0983666560 ấp Lợi Đức, Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
5 Điểm thu: UBND xã Tân Hưng Nguyễn Hữu Đạt 0379894919 ấp Tân Qui A, Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
6 Điểm thu: UBND xã Tân Thạnh Nguyễn Văn Phùng 0986702890 ấp Ngã Tư, Tân Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
7 Điểm thu: UBND xã Tân Thạnh Bùi Thanh Toàn 0989864890 ấp Saintard, Tân Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
8 Điểm thu: UBND xã Trường Khánh Nguyễn Thị Mộng Trinh 0984673418 ấp Trường Thành B, Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
9 Điểm thu: UBND xã Châu Khánh Nguyễn Quốc Dới 0962684613 ấp Nhất, Châu Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
10 Điểm thu: UBND xã Phú Hữu Ngô Hồng Nhanh 0833320373 ấp Phú Đa, Phú Hữu, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
11 Điểm thu: UBND xã Hậu Thạnh Nguyễn Ngọc Phụng 0939406772 ấp Bờ Kinh, Hậu Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
12 Điểm thu: UBND xã Song Phụng Trần Duy Khương 0944916992 ấp Phụng Tường 1, Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
II Đại lý thu Bưu Điện          
1 Bưu điện huyện Long Phú Nguyễn Thị Huyền Diệu 0949586567 ấp 3, thị Trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
2 Điểm thu: xã Long Phú Lâm Thị Thị 0949196707 ấp Tân Lập, xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
3 Điểm thu: xã Tân Hưng Lý Minh Nhân 0705964268 ấp Tân Quí A, xã Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
4 Điểm thu: xã Trường Khánh Tiêu Ngọc Thảo 0918052239 ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
5 Điểm thu: xã Tân Thạnh Trần Thị Lý 0914808444 ấp Saintard, xã Tân Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
6 Điểm thu: xã Long Đức Đỗ Hoàng Vũ 0949653887 ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
7 Điểm thu: xã Song Phụng Nguyễn Thị Ngọc Điệp 0354256878 ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
8 Điểm thu: xã Hậu Thạnh Trần Huỳnh Như 0705963830 ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
9 Điểm thu: xã Phú Hữu Cao Minh Nhân 0911691310 ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
10 Điểm thu: xã Châu Khánh Huỳnh Văn Cược 0939084107 ấp Nhất, xã Châu Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
11 Điểm thu: thị trấn Đại Ngãi Nguyễn Thị Bích Thuận 0939289428 ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
III Đại lý thu Cơ sở Y tế          
1 Điểm thu: Trạm Y tế xã Tân Hưng Lâm Thị Tuyết Nhung 0398542790 ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
2 Điểm thu: Trạm Y tế thị trấn Long Phú Lữ Minh Đường 0385846115 ấp 5, Thị Trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
3 Điểm thu: Trạm Y tế xã Hậu Thạnh  Nguyễn Thị Ngọc Diệu 0336535029 ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
4 Điểm thu: Trạm Y tế Đại Ngãi Trịnh Thị Hồng Oanh 0988461123 ấp Ngãi Hội 2, TT Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
5 Điểm thu: Trạm Y tế xã Song Phụng Ông Thị Kim Huệ 0984541149 ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
6 Điểm thu: Trạm Y tế xã Long Phú Đặng Hoàng Như Vân 0915009929 ấp Tân Lập, xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
7 Điểm thu: Trạm Y tế xã Tân Thạnh Nguyễn Thị Ánh Hồng 0382011264 ấp Saintard, xã Tân Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
8 Điểm thu: Trạm Y tế xã Châu Khánh Trần Văn Đền 0933449260 ấp Tư, xã Châu Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
9 Điểm thu: Trung tâm Y tế huyện Long Phú Lê Thị Thu Cúc 0916860879 ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
10 Điểm thu: Trạm Y tế xã Phú Hữu Nguyễn Hồng Loan 0982660300 ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
11 Điểm thu: Trạm Y tế xã Trường Khánh Dương Thị Ngọc Diễm 0349859824 ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
12 Điểm thu: Trạm Y tế xã Long Đức Phan Thùy Trang 0989629061 ấp An Hưng, xã Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
IV Đại lý thu Trung tâm DS-KHHGĐ          
1 Điểm thu: Trung tâm DS-KHHGĐ Trần Thị Phương Hiền 0373707666 ấp 3, thị Trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng 02993.856282  
V Đại lý thu Hội Đông y huyện Long Phú          
1 Điểm thu: Hội Đông y huyện Trương Thị Bích Hồng 0918661520 Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng 02993.856282  
HUYỆN MỸ TÚ           35 điểm thu
I Đại lý thu UBND          
1 Điểm thu: UBND TT Huỳnh Hữu Nghĩa Nguyễn Văn Sang 0775670178 số 03, ấp Mỹ Thuận,TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
2 Điểm thu: UBND TT Huỳnh Hữu Nghĩa Lê Thị Tú Anh  0975458975 Ấp Nội Ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
3 Điểm thu: UBND TT Huỳnh Hữu Nghĩa Cao Ngọc Đỉnh 0355340985 Ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
4 Điểm thu: UBND xã Long Hưng Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0375375922 Ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
5 Điểm thu: UBND xã Hưng Phú Lê Thanh Nha 0866464714 Ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
6 Điểm thu: UBND xã Mỹ Hương Trần Văn Nhì 0383842660 Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
7 Điểm thu: UBND xã Mỹ Phước Nguyễn Văn Nghị 0948827124 Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng    
8 Điểm thu: UBND xã Mỹ Tú Nguyễn Thị Kim Yến 0949933938  Ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  02993 871 115  
II Đại lý thu TTYT huyện Mỹ Tú          
1 Điểm thu: TYT xã Mỹ Phước Châu Thị Hường 0386052135 Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
2 Điểm thu: TYT xã Hưng Phú Võ Chí Yên 0969971597 Ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
3 Điểm thu: TTYT huyện Mỹ Tú Nguyễn Thanh Phong  0948079640  Ấp Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  02993 871 115  
4 Điểm thu: TTYT huyện Mỹ Tú Bạch Thị Huỳnh Trang 0939441881  Ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   02993 871 115  
III Đại lý thu Bưu Điện          
1 Điểm thu: Bưu điện huyện Mỹ Tú Nguyễn Thị Mỹ Phương 0918866779 Ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
2 Điểm thu: Bưu điện huyện Mỹ Tú Phạm Phương Bình 0913341116 Ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
3 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tú Lê Thị Mỹ Hương  0974104084 Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
4 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Long Hưng Mạch Trung Kiên 0913365340 Ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
5 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Long Hưng Nguyễn Thị Mỹ Phương 0774073010 Ấp Tân Phước A2, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
6 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỵ 0834647953 Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
7 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương Đặng Văn Bưng  0969279671 Ấp Trà Coi B, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
8 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương Nguyễn Quang Trạng 0375791749 Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
9 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận Lưu Thị Mỹ Nhung 0975362628 Ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
10 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phước Dương Minh Tuấn 0982181513 Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
11 Điểm thu: Bưu điện văn hóa xã Thuận Hưng Lâm Thị Bé Thanh 0383404342 Ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
IV Đại lý thu Hội Nông dân          
1 Điểm thu: Hội nông dân huyện Mỹ Tú Huỳnh Thị Kim Thư 0914242202  Ấp Nội Ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   02993 871 115  
V Đại lý thu Hội Phụ nữ          
1 Điểm thu: Hội phụ nữ huyện Mỹ Tú Lê Thị Hồng Đang 0389420809  Ấp Mới, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  02993 871 115  
2 Điểm thu: Hội phụ nữ xã Mỹ Hương  Dương Thị Thùy Trang 0363011316  Ấp Xóm lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   02993 871 115  
3 Điểm thu: Hội phụ nữ xã Mỹ Phước  Trần Thị Út 0375041883  Ấp Phước Thọ C, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   02993 871 115  
4 Điểm thu: Hội phụ nữ xã Mỹ Phước  Châu Thị Điệp  0989869642  Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  02993 871 115  
5 Điểm thu: Hội phụ nữ xã Mỹ Phước  Nguyễn Thị Bích Thủy 0348314544  Ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  02993 871 115  
VI Đại lý Trung tâm dân số huyện Mỹ Tú          
1 Điểm thu: Trung tâm dân số huyện Mỹ Tú   Nguyễn Thị Trinh 0979303608 Ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
2 Điểm thu: Trung tâm dân số huyện Mỹ Tú   Lý Thanh Chiều 0377533171 Ấp Tam Sóc D1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
3 Điểm thu: TYT Mỹ Hương  Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 0939417776 Ấp Phước Thọ C, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
4 Điểm thu: TYT Thuận Hưng  Danh Thị Kiều 0974630243 Ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
5 Điểm thu: TYT Phú Mỹ  Sơn Thị Si Val 0349377422 Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
6 Điểm thu: TYT Hưng Phú Trần Lệ Mến 0918229048 Ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 02993 871 115  
HUYỆN MỸ XUYÊN           26 điểm thu
I Đại lý thu UBND           
1 Điểm thu: UBND thị trấn Mỹ Xuyên Ong Thị Ngọc Tuyền 0919616278 Ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
2 Điểm thu: UBND xã Hòa Tú 1 Trần Thị Bích Thảo 0352611644 Ấp Hòa Trực, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
3 Điểm thu: UBND xã Hòa Tú 2 Phạm Bảo Quốc 0986833861 Ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
4 Điểm thu: UBND xã Ngọc Tố Phạm Văn Hiền 0907341168 Ấp Hòa Muôn, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
5 Điểm thu: UBND xã Thạnh Qưới Lê Thanh Tùng 0916340266 Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
6 Điểm thu: UBND xã Thạnh Phú Lê Thị Ngọc Đẹp 0834039479 Ấp Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
II Đại lý thu Trạm y tế           
1 Điểm thu: Trạm y tế thị trấn Mỹ Xuyên Huỳnh Thị Huệ Nga 0932821775 Ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
2 Điểm thu: Trạm y tế xã Hòa Tú 1 Lương Thị Mỹ Diện 0919867158 Ấp Hòa Tân, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
3 Điểm thu: Trạm y tế xã Hòa Tú 2 Trần Thị Loan 0817437254 Ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
4 Điểm thu: Trạm y tế xã Ngọc Đông Hà Thị Thêm 0939281575 Ấp Hòa Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
5 Điểm thu: Trạm y tế xã Gia Hòa 1 Lục Thuý Trinh  0987786783 Ấp Vĩnh A, Xã Gia Hòa 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
6 Điểm thu: Trạm y tế xã Ngọc Tố Nguyễn Văn Đậu 0919839765 Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
7 Điểm thu: Trạm y tế xã Gia Hòa 2 Ngô Chúc Thơ 0832373190 Ấp Bình Hòa, Xã Gia Hòa 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
8 Điểm thu: Trạm y tế xã Thạnh Phú Tôn Thị Lánh 0388836416 Ấp Khu 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
III Đại lý thu Bưu Điện           
1 Điểm thu: Bưu Điện huyện Mỹ Xuyên Thạch Sang 0933883664 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
2 Điểm thu: Bưu cục VH xã Gia Hòa 1 Nguyễn Thanh Đảm 0949632373 Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hòa 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
3 Điểm thu: Bưu cục VH xã Gia Hòa 2 Trần Thị Hóa 0396528859 Ấp Bình Hòa, Xã Gia Hòa 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
4 Điểm thu: Bưu cục VH xã Hòa Tú 1 Phạm Thanh Tuấn 0917732232 Ấp Hòa Trực, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
5 Điểm thu: Bưu cục VH xã Hòa Tú 2 Lê Hồng Thậm 0838977613 Ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
6 Điểm thu: Bưu cục Đại Tâm Phan Thị Cẩm Nang 0913313330 Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
7 Điểm thu: Bưu cục VH xã Ngọc Đông Trần Thị Ngân 0946015937 Ấp Hòa Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
8 Điểm thu: Bưu cục VH xã Ngọc Tố Lâm Thị Bích Trân 0918669505 Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
9 Điểm thu: Bưu cục xã Thạnh Phú Huỳnh Như Thiếp 0838455754 Ấp Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
10 Điểm thu: Bưu cục xã Thạnh Quới Võ Thị Thúy An 0832502042 Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
11 Điểm thu: Bưu cục VH xã Tham Đôn Nguyễn Thị Thanh Chúc 0398484069 Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
III Đại lý thu Trung Tâm Dân Số-KHHGĐ          
1 Điểm thu: TTDS-KHHGĐ Nguyễn Ngọc Điệp 0985672360 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng 02993 851.225  
HUYỆN THẠNH TRỊ           20 điểm thu
1 Điểm thu: TT Phú Lộc Nguyễn Ngô Minh Trang 0917439117 ấp 3, TT Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
2 Điểm thu: xã Lâm Tân Nguyễn Hoàng Hôn 0905871983 ấp Kiết Nhất B, xã Lâm Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
3 Điểm thu: xã Vĩnh Lợi Huỳnh Việt Khanh 0949069606 ấp 15, xã Vĩnh Lợi, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
4 Điểm thu: xã Vĩnh Thành Võ Văn Phong 0388836375 ấp 20, xã Vĩnh Thành, TT, ST 02993818964  
5 Điểm thu: xã Thạnh Trị Ngô Thanh Phương 0932822547 ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
6 Điểm thu: xã Thạnh Trị Nguyễn Thị Minh Thư 0977107647 ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị , Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
II Đại lý thu Bưu Điện           
1 Điểm thu: Bưu Điện huyện Nguyễn Thị Bé 0917883485 ấp 2, TT Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
2 Điểm thu: Bưu cục xã Lâm Tân Nguyễn Thị Hồng Loan 01205963725 ấp Kiết Nhất B, xã Lâm Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
3 Điểm thu: Bưu cục xã Vĩnh Lợi Nguyễn Thị Hồng Mai 0912433860 ấp 15, xã Vĩnh Lợi, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
4 Điểm thu: Bưu cục xã Vĩnh Thành Nguyễn Thị Hồng Ân 0949862505 ấp 20, xã Vĩnh Thành, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
5 Điểm thu: Bưu cục TT Hưng Lợi Nguyễn Thị Thanh Phương 01234020999 ấp Chợ Cũ, TT Hưng Lợi, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
6 Điểm thu: Bưu cục xã Thạnh Tân Trần Thị Kim Cảnh 01205963726 ấp B1, xã Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
7 Điểm thu: Bưu cục xã Thạnh Trị Hồ Minh Nguyệt 0946446347 ấp Tà Điếp C1, xã Thạnh Trị, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
8 Điểm thu: Bưu cục xã Lâm Kiết Lý Thị Hồng Dân 0977754214 ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
9 Điểm thu: Bưu cục xã Tuân Tức Đoàn Thanh Thúy 0949696807 ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
III Đại lý thu Trung Tâm Dân Số          
1 Đại lý thu Trung Tâm Dân Số Quách Tài Bảy 0918822159 ấp 2, TT Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
2 Đại lý thu Trung Tâm Dân Số Trần Ngọc Cẩm 0909767431 khóm 1, Phường 1, TX Ngã Năm 02993818964  
3 Đại lý thu Trung Tâm Dân Số Danh Thị Yến Hương 0358082112 ấp Xa Mau 2, TT Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
4 Đại lý thu Trung Tâm Dân Số Lê Thị Thúy Diễm 0939284358 ấp 23, xã Châu Hưng, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
5 Đại lý thu Trung Tâm Dân Số Phạm Thị Mỹ Xuyên 0367712577 ấp B2, xã Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng 02993818964  
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG           28 điểm thu
I Đại lý thu UBND          
1 Điểm thu: UBND phường 1 Lê Thị Bích Ngọc 0919 563 061 Số 47 Nguyễn Văn Cừ , Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
2 Điểm thu: UBND phường 2 Lê Thị Mỹ Ngọc 0388 559 131 Số 149 Nguyễn văn Linh, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
3 Điểm thu: UBND phường 3 Phan Thị Thùy 081 4343 643 Số 108 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
4 Điểm thu: UBND phường 4 Ngô Thị Kim Oanh 0917 912 152 Số 392 Lê Duẩn, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
5 Điểm thu: UBND phường 5 Diệp Chấn Phương 0918 435 897 Số 536 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
6 Điểm thu: UBND phường 6 Nguyễn Thanh Hải 0917 125 320 Số 01 Kênh 30/4, Khóm 6, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
7 Điểm thu: UBND phường 7 Nguyễn Trương Sơn 0918 633 546 Số 245 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
8 Điểm thu: UBND phường 8 Phạm Thị Minh Tâm 0908 722 496 Số 360 Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
9 Điểm thu: UBND phường 9 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0386 020 038 Số 491 Lê Duẫn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
10 Điểm thu: UBND phường 10 Trần Hốc Hương 0939 916 117 Số 27, An Dương Vương, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
II Đại lý thu Cty TNHH MTV Phong Hên          
1 Điểm thu: Phòng khám đa khoa Trần Phong Hên Trần Đăng Khoa 0794 303 366 144 Nguyễn Văn Linh, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
III Đại lý thu Bưu điện           
1 Điểm thu: Bưu điện Thành phố Sóc Trăng Trần Thị Trúc Linh 0944818222 01 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
2 Điểm thu: Bưu điện Phường 1 Huỳnh Lưu Vĩnh Lộc  0939959171 58-60 Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
3 Điểm thu: Bưu điện Phường 2 Nguyễn Thị Linh 0778771055 12 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
4 Điểm thu: Bưu điện Phường 3 Dương Bích Tuyền 0987053169 108 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
5 Điểm thu: Bưu điện Phường 5 Trần Văn Hiệp 0937567642 559 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
6 Điểm thu: Bưu điện Phường 6 Võ Việt Trung ‭0947189940‬ 63/18 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
7 Điểm thu: Bưu điện Phường 6 Trần Thị Oanh 0904270007 96 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
8 Điểm thu: Bưu điện Phường 7 Lê Thị Bạch Cúc 0939868554 207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 5, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
9 Điểm thu: Bưu điện Phường 8 Lê Văn Đơ 0333885890 360 Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
10 Điểm thu: Bưu điện Phường 9 Thái Ngọc Đức 0944906252 357 Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
11 Điểm thu: Bưu điện Phường 10 Nguyễn Thanh Tùng 0982925451 960 Quốc lộ 1A, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
12 Điểm thu: Bưu điện Phường 10 Lưu Tuyết Hà 0976805645 424 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
13 Điểm thu: Bưu điện Văn hóa Phường 2 Nguyễn Thị Thu Tâm 0919730999 603 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
14 Điểm thu: Bưu điện Văn hóa Phường 4 Trần Minh Thắng 0901709063 397 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
IV Đại lý thu Dân số           
1 Điểm thu: Chi cục DS KHHGĐ tỉnh ST Vương Thị Bích Ngọc 0985 625063 08 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
2 Điển thu: Trung tâm DS KHHGĐ TPST Huỳnh Thanh Nữ 0366 808980 93 Phú Lợi, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
V Đại lý thu Hội phụ nữ          
1 Điểm thu: Hội Liên hiệp phụ nữ TPST Đặng Kim Tuyến 0918939310 151 Nguyễn Văn Linh, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0299 3822 818  
THỊ XÃ VĨNH CHÂU           27 điểm thu
I Đại lý thu UBND          
1 Điểm thu: UBND Phường 1 Nguyễn Thị Như Quỳnh  0962572257 UBND Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
2 Điểm thu: UBND xã Vĩnh Hiệp Huỳnh Thành Hiến  0377173499 UBND Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
3 Điểm thu: UBND xã Vĩnh Tân Lê Văn Hiệp 0915570820 Trạm y tế xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
4 Điểm thu: UBND xã Lai Hòa Hồ Thanh Trân 0974883813 UBND xã Lai hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
5 Điểm thu: UBND xã Hòa Đông  Nguyễn Thị Ngọc Lan 0969330424 UBND Xã Hòa Đông, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
6 Điểm thu: UBND phường Khánh Hòa Nguyễn Văn Miền 0985188061 Trạm y tế phường Khánh Hòa,thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
7 Điểm thu: UBND phường Vĩnh Phước Kim Thị Đào 0989546249 UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
8 Điể thu: UBND Xã Lạc Hòa Khưu Phến Suổl 0772867771 UBND xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
9 Điểm Thu : UBND  Phường 2 Tăng Lên 0388336018 UBND Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
10 Điểm Thu: UBND xã Vĩnh Hải Lê Hoàng 0917173052 UBND xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
II Đại lý thu Bưu điện          
1 Điểm thu: Bưu điện Phường 1 Phạm Trung Tân 0913064964 Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
2 Điểm thu: Bưu điện Phường Vĩnh Phước Ngô Tú Loan 0912821237 Khóm Xẻo Me, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
3 Điểm thu: Bưu điện Xã Hòa Đông Tô Thanh Vân 0968400005 Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng    
4 Điểm thu: Bưu điện Xã Vĩnh Hải Lê Đức Minh 0358646039 Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc trăng 0299.361.006 Tăng mới quý 3/2019
5 Điểm thu: Bưu điện Xã Lạc Hòa Huỳnh Ánh Tuyết 0769335910 Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006 Tăng mới quý 3/2019
6 Điểm thu: Bưu điện Phường 2 Nguyễn Thị Tú Liên 0907763568 Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
7 Điểm thu: Bưu điện Phường Khánh Hòa Phan Hoàng Tấn Phú 0975131388 Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006 Tăng mới quý 3/2019; Nhân viên trực chính 
8 Điểm thu: Bưu điện Xã Vĩnh Tân Lê Ma Ny 0825563057 Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
9 Điểm thu: Bưu điện xã Vĩnh Hiệp Lâm Thị Giàu 0976939157 Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc trăng 0299.361.006 Tăng mới quý 3/2019
10 Điểm thu: UBND xã Lai Hòa Nguyễn Thị Tố Nữ 0949633568 Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.361.006  
III Đại lý Trung tâm dân số KHHGĐ          
1 Điểm thu: Trung tâm dân số KHHGĐ Tăng Thị Mỹ Lợi 0395441959 Khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
2 Điểm thu: Trạm y tế Phường 1 Lý Thị Põ Lỹ 0916139020 Khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
3 Điểm thu: Trạm y tế Vĩnh Phước Trần Thanh Ngân 0386159915 Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
4 Điểm thu: Trạm y tế Vĩnh Hiệp Thạch Thị Chí Suông 0987737234 Ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
5 Điểm thu: Trạm y tế Khánh Hòa Lâm Thị Huyền 0977340051 Ấp Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
6 Điểm thu: Trạm y tế Vĩnh Tân Cao Thị Mỹ Nga 0392911460 Ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
7 Điểm thu: Trạm y tế Vĩnh Hải Nguyễn Thị Hồng Lệ 0986765398 Ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 0299.3861350   
THỊ XÃ NGÃ NĂM            
I Đại lý thu UBND          26 điểm thu
1 Điểm thu: UBND Phường 1 Lương Thành A 0962872317 Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
2 Điểm thu: UBND Phường 2 Nguyễn Thị Kiều 0365308595 Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
3 Đại lý thu: UBND xã Tân Long Đinh Thị Hằng 0983811313 Long Thạnh, Tân Long, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
4 Đại lý thu: UBND xã Long Bình Nguyễn Chí Nguyện 0979776574 Tân Bình, Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993899254  
II Đại lý thu Chi cục Dân số - KHHGD          
1 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Trần Thị Lụa 0919727944 Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
2 Điểm thu: xã Vĩnh Quới Quách Thị Mỹ Nương 0373801999 Vĩnh Thuận, Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
3 Điểm thu: xã Long Bình Nguyễn Thị Bích Chăm 0398855408 Tân Bình, Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
4 Điểm thu: Phường 2 Nguyễn Hồng Tươi 0369000604 Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
5 Điểm thu: Phường 3 Phạm Thị Xuân Huệ 0814719422 Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
III Đại lý thu Bưu Điện           
1 Điểm thu: Phường 1 Trần Thanh Tân 0939114101 Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
2 Điểm thu: Phường 2 Lê Thị Thu Ngân 0939021300 Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
3 Điểm thu: Phường 3 Phan Thị Ngọc Trinh 0939240152 Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
4 Điểm thu: xã Tân Long Nguyễn Thị Cẩm Tiên 0888820379 Long Thạnh, Tân Long, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
5 Điểm thu: xã Long Bình Nguyễn Thị Ngọc Hiển 0376713499 Tân Bình, Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
6 Điểm thu: xã Mỹ Quới Nguyễn Thị Thúy An 0948475988 Mỹ Thành, Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
7 Điểm thu: xã Mỹ Bình Phạm Thị Mộng Mơ 0359397776 Mỹ Phước, Mỹ Bình, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
8 Điểm thu: xã Vĩnh Quới Nguyễn Thanh Mi 0944999431 Vĩnh Thuận, Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
9 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Trương Thị Út Thưng 0948688117 Khóm 1, Phường 1, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
IV Đại lý thu HKD Hương Hoa       02993524941  
1 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Trần Văn Đèo 0972972372 Khóm 1, Phường 2, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
2 Điểm thu: Phường 3 Nguyễn Kim Hồng 0364599808 Vĩnh Tiền, Phường 3, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
3 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Huỳnh Xí Mại 0703906612 Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
4 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Đỗ Thị Ngọc Dương 0942343369 Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
V Đại lý thu HKD Đặng Văn Út Em          
1 Điểm thu: Phường 3 Đặng Văn Út Em 0858799369 Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941  
2 Điểm thu: Thị xã Ngã Năm Hồ Thị Hồng Nhu 0365393651 Khóm 1, Phường 1, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
3 Điểm thu: Phường 2 Hồ Thị Hồng Như 0386413234 Khóm 1, Phường 2, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
4 Điểm thu: Phường 3 Huỳnh Thị Mộng Thu 0839968444 Vĩnh Tiền, Phường 3, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 02993524941 Tăng mới quý 3/2019
HUYỆN CÙ LAO DUNG           16 điểm thu
I Đại lý thu UBND           
1 Điểm thu: UBND xã An Thạnh 1 Nguyễn Thị Hồng Diễm 0962453885 Ấp An Thường, An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
2 Điểm thu: UBND xã An Thạnh 2 Đặng Thị Anh Thư 0934747190 Ấp Bình Du B, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
3 Điểm thu: UBND xã An Thạnh 3 Trần Minh Toàn 0966183640 Ấp An Hưng, An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
4 Điểm thu: UBND xã An Thạnh Đông Diệp Thị Bích Tiền 0939581882 Ấp Đền Thờ, An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
5 Điểm thu: UBND xã An Thạnh tây Nguyễn Thị Kim Loan 0976712421 An Lạc, An Thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
6 Điểm thu: UBND xã An Thạnh Nam Võ Thị Mỹ Dung 0977873040 Ấp Vàm Hồ, An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
7 Điểm thu: UBND xã Đại Ân 1 Tăng Thị Diễm 0368792576 Ấp Đoàn Văn Tố, Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
8 Điểm thu: UBND TT. Cù Lao Dung Võ Thị Hồng Nhi 0397239423 Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
II Đại lý thu Bưu Điện          
1 Điểm thu: Bưu Điện xã An Thạnh 1 Trần Văn Tiền 0916179690 An Trung, An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
2 Điểm thu: Bưu Điện TT Cù Lao Dung Trần Thị Thanh Nhi 0945132151 Ấp Chợ, TT.Cù Lao Dung, Cù Lao Dung Sóc Trăng 0299.3860377 Tăng mới quý 3/2019
3 Điểm thu: Bưu Điện xã An Thạnh 2 Nguyễn Thị Duyên 0979691124 Phạm Thành Hơn B, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
4 Điểm thu: Bưu Điện xã An Thạnh 3 Nguyễn Thị Ánh Mai 0847744555 An Nghiệp, An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
5 Điểm thu: Bưu Điện xã An Thạnh Đông Trần Thị Hồng Duyên 0888330047 Đền Thờ, An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
6 Điểm thu: Bưu Điện xã An Thạnh Tây Nguyễn Văn Sữa 0947046404 An Lạc, An Thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
7 Điểm thu: Bưu Điện xã Đại Ân 1 Mạch Thị Đọt 0943352393 Đoàn Văn Tố, Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 0299.3860377  
III Đại lý thu Trung tâm dân số          
1 Điểm thu: Trung tâm Dân số huyện Cù Lao Dung Viên Thị Tú Phương 0934161258 Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. 02993860377  
    Nguyễn Thị Minh Hiền   Ấp Chợ, TT Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. 02993860378  
HUYỆN CHÂU THÀNH           25 điểm thu
I Đại lý thu UBND          
1 Điểm thu:  UBND xã An Ninh Nguyễn Thanh Phong 0984838035 Trạm y tế xã An Ninh, Ấp Châu Thành, Xã  An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
2 Điểm thu: UBND  xã An Hiệp Trần Quang Trung 0986540362 Trạm y tế xã An Hiệp, Ấp An Trạch, Xã  An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
3 Điểm thu: UBND xã An Hiệp Châu Hồng Hoa 0383879708 331A, Ấp An Trạch, Xã  An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
4 Điểm thu: UBND xã Thuận Hòa Phạm Trọng Hiểu 0904619847 Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
5 Điểm thu: UBND xã Thuận Hòa Nguyễn Thị Trúc Phương 0825313828 Ấp Trà Quýt , Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
6 Điểm thu: UBND TT Châu Thành Trần Ngọc Giang 0985731706 Ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
7 Điểm thu: UBND xã Phú Tân Lê Thị Tuyết Trinh 0949805511 Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
8 Điểm thu: UBND xã Hồ Đắc Kiện Lê Văn Tươi 0396920363 Ấp Đắc Thắng, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
9 Điểm thu: UBND xã Phú Tâm Dương Thị Hồng Thắm 0399026009 Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
10 Điểm thu: UBND xã Phú Tâm Ngô Thị Thanh Tiền 0984342034 54, Ấp Sóc Tháo, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993,0834,668  
11 Điểm thu: UBND xã Thiện Mỹ Trần Út Sáo 0979412942 Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
12 Điểm thu: UBND xã Thiện Mỹ Trần Văn Đức 0939218425 Trường TH Thiện Mỹ A, Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
II Đại lý thu TTYT huyện Châu Thành          
1 Điểm thu: TYT Hồ Đắc Kiện Trần Thị Trúc Mai 0939822174 Ấp Đắc Lực, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
2 Điểm thu: TYT Phú Tân Đào Thị Tuyết Mai 0393637647 Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
III Đại lý thu Bưu Điện          
1 Điểm thu: Bưu Điện huyện Châu Thành Nguyễn Thị Thùy Trinh 0916861998 Ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
2 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Thiện Mỹ Lâm Bích Hồng 0906409786 Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
3 Điểm thu: Bưu Điện Bố Thảo Huỳnh Trọng Trí 0947377073 Ấp Châu Thành , Xã  An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
4 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Phú Tâm Trương Mỹ Kiều 0901059246 Ấp Thọ Hòa Đông B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
5 Điểm thu: Bưu Điện VH xã  Phú Tân Hồng Thị Ngọc Ảnh 0942046430 Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
6 Điểm thu: Bưu Điện An Trạch Lâm Trí Thảo 0934584702 Ấp An Trạch, Xã  An Hiệp , Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
IV Đại lý thu tại TT DS-KHHGĐ          
1 Điểm thu: TTDS-KHHGĐ Kha Trúc Phương 0396630945 Ấp Xây Cáp, Thị Trấn Châu Thành, Châu Thành, Sóc Trăng 02993 834 668  
2 Điểm thu: TYT Phú Tâm Danh Thị Mỹ Phương 0988058892 Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
3 Điểm thu: TYT Thiện Mỹ Huỳnh Ngọc Vũ 0773756804 Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
4 Điểm thu: TYT An Ninh Trần Thị Liểu 0399474201 Ấp Châu Thành, Xã  An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
5 Điểm thu: TYT An Hiệp Rim Thị Hường 0978130903 Ấp An Trạch, Xã  An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 02993 834 668  
HUYỆN TRẦN ĐỀ           29 điểm thu
I Đại lý thu UBND xã          
1 Điểm thu: UBND Thị Trấn Trần Đề Ngô Cẩm Tiên 0942943277 Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
2 Điểm thu: UBND xã Trung Bình Lê Thị Tiến 0789587531 Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
3 Điểm thu: UBND xã Trung Bình Trần Thúy An 0793987545 Ấp Ngan Rô 2, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
4 Điểm thu: UBND xã Lịch Hội Thượng Trần Thị Cẩm Giang 0706874474 Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
5 Điểm thu: UBND TT Lịch Hội Thượng Hà Thị Mỹ Loan 0976716000 Ấp Hội Trung, thị trần Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
6 Điểm thu: UBND xã Thạnh Thới Thuận Xử Xuân Lan 0979097584 số 60, Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336  Đổi người quý 3/2019
7 Điểm thu: UBND xã Thạnh Thới Thuận Phạm Văn Điền 0916340133 Trạm y tế ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
8 Điểm thu: UBND xã Thạnh Thới Thuận Trần Văn Thân 0985324302 Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
II Đại lý thu Bưu điện       0299.3846336   
1 Bưu Điện Thị Trấn Trần Đề Lâm Thị Cẩm Lài 0947978993 Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
2 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Đại Ân 2 Triệu Mỹ Ngân 0942068937 Ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
3 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Trung Bình Nguyễn Huy Thuận 0912994901 Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
4 Điểm thu: Bưu Điện TT Lịch Hội Thượng Cao Thị Mộng Vân 0911585808 Ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
5 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Liêu Tú Châu Thị Thoại Mỹ 0912898444 Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
6 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Viên Bình Phùng Phương Ái 0942333451 Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
7 Điểm thu: Bưu Điện VH xã Viên An Phạm Thị Nguyệt Nga 0914582767 Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
8 Điểm thu: Bưu Điện Thạnh Thới An Trần Thị Oanh 0837771717 Ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
9 Điểm thu: Bưu Điện Thạnh Thới Thuận Đỗ Thị Mỹ Thơ 0916511081 Ấp Thạnh Ninh, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
10 Điểm thu: Bưu Điện xã Tài Văn Chiêm Vĩnh Hiệp 0394249472 Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
III Đại lý TTDS - KHHGĐ          
1 Điểm thu: Trạm Y tế Thị Trấn Trần Đề Huỳnh Thị Ngọc Tiền 0985334724 Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
2 Điểm thu: Trạm Y tế xã Trung Bình Lâm Thị Mộng Trang 0976319901 Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
3 Điểm thu: Trạm Y tế xã Lịch Hội Thượng Thạch Lil 0975693397 Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
4 Điểm thu: Trạm Y tế TT Lịch Hội Thượng Nguyễn Thị Huệ 0395616245 Ấp Hội Trung, thị trần Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
5 Điểm thu: Trạm Y tế xã Thạnh Thới Thuận Trần Thị Thu Xương 0977565756 số 60, Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
6 Điểm thu: Trạm Y tế xã Đại Ân Lâm Hồng Hoàng 0934647725 Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
7 Điểm thu: Trạm Y tế xã Liêu Tú Phan Thị Phương Thúy 0944474244 Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
8 Điểm thu: Trạm Y tế xã Viên An Tiêu Văn Hải 0979473656 Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
9 Điểm thu: Trạm Y tế xã Viên Bình Thạch Thị Thi Đa 0362056838 Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
10 Điểm thu: Trạm Y tế xã Thạnh Thới An Chung Thị Bích Ngọc 0947835117 Ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   
11 Điểm thu: Trạm Y tế xã Tài Văn Hà Tú Toàn 0338762498 Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 0299.3846336   

  • TIN BÀI LIÊN QUAN