Kết quả 04 năm thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóngBHXH, BHTN, BHYT của BHXH tỉnh Sóc Trăng

21/02/2020 10:20 AM


Ngày 31/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) của cơ quan BHXH (gọi tắt là Nghị định số 21/2016/NĐ-CP). Tiếp theo đó, ngày 18/10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1518/QĐ-BHXH, quy định hoạt động TTCN đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam. Các văn bản này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngành BHXH triển khai thực hiện công tác thanh tra theo Nghị định số 21/2016/NĐ-CP như: công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra được tăng cường; công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tại địa phương trong tiến hành thanh tra được quan tâm thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, Công văn số 341/BHXH-BT, ngày 30/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc khai thác, sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST (gọi tắt là Công văn số 341/BHXH-BT) đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đôn đốc, thu nợ trên địa bàn tỉnh.

Từ những thuận lợi nêu trên, sau gần 04 năm thực hiện Nghị định số 21/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể:

Về thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng: Năm 2016, BHXH tỉnh Sóc Trăng chỉ thực hiện TTCN tại 02 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), đã truy thu 313,9 triệu đồng. Đến năm 2017, thực hiện TTCN tại 33 đơn vị SDLĐ, truy đóng cho 123 lao động và truy thu 741,8 triệu đồng (tăng 31 đơn vị, 123 lao động và truy thu tăng 427,9 triệu đồng so cùng kỳ năm trước); Năm 2018, thực hiện TTCN tại 61 đơn vị SDLĐ, truy đóng cho 68 lao động và truy thu 516,5 triệu đồng (tăng 30 đơn vị, giảm 55 lao động và truy thu giảm 225,3 triệu đồng so cùng kỳ năm trước); Năm 2019, thực hiện TTCN tại 57 đơn vị SDLĐ, truy đóng cho 38 lao động và truy thu 1.723,3 triệu đồng (giảm 04 đơn vị, 17 lao động và tăng truy thu 1.206,8 triệu đồng so với cùng kỳ). Tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến cuối năm 2019, trước khi ban hành quyết định thanh tra là 9,77 tỷ đồng, số tiền đã khắc phục sau thanh tra là 4,10 tỷ đồng.

Về xử phạt vi phạm hành chính: Trong năm 2018, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định xử phạt 19 đơn vị, gồm: phạt cảnh cáo 09 đơn vị, xử phạt tiền 10 đơn vị với tổng số tiền 252,3 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2019, Đoàn TTCN đóng và thanh tra đột xuất đã kiến nghị Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định phạt 31 đơn vị, gồm: xử phạt tiền 13 đơn vị với số tiền 642,9 triệu đồng (trong đó, tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định xử phạt 03 đơn vị với số tiền 487 triệu đồng, đã thu hồi 312 triệu đồng). Tính đến 31/12/2019, các đơn vị SDLĐ đã nộp phạt với số tiền 369 triệu đồng.

Về thực hiện thanh tra đột xuất: Việc thực hiện thanh tra đột xuất theo Công văn số 341/BHXH-BT được triển khai từ tháng 02/2019. Bước đầu thực hiện còn lúng túng, nhưng đến quý 4/2019 đã thực hiện khá tốt. Tính đến cuối năm 2019 đã thanh tra đột xuất được 42/42 đơn vị.

Quang cảnh buổi thanh tra chuyên ngành của BHXH tỉnh Sóc Trăng

Tuy nhiên, trước những kết quả đạt được, công tác TTCN cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc. Theo quy định tại Điều 34 Luật Thanh tra 2010 quy định người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải là công chức. Ngành BHXH chỉ có Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng BHXH Việt Nam và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố là công chức, còn lại là viên chức. Trên thực tế, thành viên các Đoàn thanh tra phần lớn là viên chức nên họ không có thẩm quyền xử phạt và xử lý kịp thời các vi phạm của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật. Do đó, trong quá trình thanh tra, gặp trường hợp vi phạm, họ chỉ được lập biên bản sau đó phải báo cáo với người ra quyết định thanh tra hay Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố, điều này làm cho việc xử lý vi phạm chậm trễ, kéo dài.

Bên cạnh đó, mặc dù công tác phối hợp với các cơ quan liên ngành như: Thanh tra nhà nước, Thuế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức Công đoàn, Y tế… được thực hiện khá tốt, nhưng chỉ phối hợp thực hiện kiểm tra là chủ yếu, chưa thực hiện phối hợp trong tổ chức triển khai thanh tra. Việc phối hợp triển khai Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH bao gồm: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN còn chậm; Các đoàn liên ngành bắt đầu triển khai thực hiện chỉ dừng ở mức độ kiểm tra.

Về chế tài xử phạt: Hiện BHXH tỉnh đang áp dụng các biện pháp là ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền và cưỡng chế phong tỏa tài khoản đơn vị SDLĐ. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy, vấn đề khó khăn trong cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính hiện nay là: Số đơn vị được TTCN đóng qua các năm đều có biến động về lao động, nợ tiền đóng BHXH; khi có kết luận TTCN các đơn vị nợ đã khắc phục chậm theo kết luận TTCN. Khó khăn lớn hiện nay là khi có thông báo của các Ngân hàng thương mại cung cấp số tài khoản giao dịch của đơn vị SDLĐ để BHXH tỉnh tiến hành cưỡng chế thì các tài khoản này có số dư không đáng kể. Việc kiểm tra, thanh tra ký kết hợp đồng lao động, kiểm tra thang lương, bảng lương tại các đơn vị SDLĐ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chưa được thường xuyên, chưa tiến hành xử phạt khi vi phạm về pháp luật lao động, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thanh tra của ngành BHXH. Bên cạnh đó, hiện nay mức xử phạt hành chính của Giám đốc BHXH tỉnh (đối với cá nhân) tối đa là 37,5 triệu đồng, số tiền này còn quá thấp, chưa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính răn đe, chưa đủ mức ngăn chặn vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, thiết nghĩ để công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, cần thực hiện những giải pháp như sau:

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ giao cho Ngành BHXH thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực chi BHXH; điều chỉnh nâng mức xử phạt đối với cá nhân lên gấp 2 lần mức quy định hiện nay.

Thứ hai, việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT hiện nay chưa nghiêm. Đề nghị thời gian tới BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ, Ngành liên quan, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kiên quyết hơn nữa một số đơn vị vi phạm về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT để mang tính răn đe, nâng cao hiệu quả xử phạt của pháp luật. Trong đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần kiên quyết xử phạt các đơn vị SDLĐ vi phạm về pháp luật lao động.

Thứ ba, các Bộ, Ngành cần có giải pháp để quản lý tài khoản đơn vị SDLĐ để tiến hành biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài khoản kịp thời.

Thứ tư, cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan: Thanh tra nhà nước, Thuế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức Công đoàn, Y tế... trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị SDLĐ./.

Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra)