Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

26/03/2020 08:00 AM


Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, ngày 17/3/2020, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

              Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (DN) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động.

              BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của DN và không tính lãi theo quy định. Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng, kịp thời thông báo và đôn đốc DN đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó. Công văn cũng nhấn mạnh, BHXH các địa phương phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, tránh lạm dụng, trục lợi; định kỳ trước ngày 5 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam.

              Tại tỉnh Sóc Trăng, ngày 24/3/2020, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp hướng dẫn các DN, các đơn vị về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Theo đó, điều kiện đối với các DN, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của BHXH Việt Nam là: gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hai trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Quang cảnh buổi làm việc tại cơ quan BHXH tỉnh Sóc Trăng

              Về thủ tục tạm dừng đóng, DN, đơn vị gửi văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc tới Sở LĐTB&XH (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị trường học) để xem xét, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Nếu không thỏa mãn điều kiện có từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên nghỉ việc thì có thể gửi văn bản tới Sở Tài chính xem xét, xác định bị thiệt hại trên 50% tổng trị giá tài sản do dịch bệnh. Trên cơ sở đó, đơn vị, DN có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất kèm theo các văn bản xác định của các Sở gửi cho BHXH tỉnh để giải quyết tạm dừng đóng.

              Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH tỉnh sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu DN không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hàng tháng BHXH tỉnh sẽ đôn đốc DN đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN, đơn vị có đề nghị, thì BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với sở, ngành có liên quan báo cáo UBND tỉnh kiến nghị BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

              Hiện nay, tỷ lệ đóng vào các quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất), BHYT và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là 32% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Trong đó, đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ trọng lớn với tỷ lệ là 22% trên 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ. Như vậy, thực hiện chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, việc BHXH Việt Nam ban hành và tổ chức thực hiện Công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ có tác động không nhỏ tới DN và đời sống của NLĐ trong điều kiện dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, góp phần vào việc chung tay thực hiện nhiệm vụ kép mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân, góp phần duy trì, ổn định, cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của DN./.

Đặng Thị Thắm (Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN