Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm thu nộp, chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội điện tử tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

27/04/2020 10:31 AM


          Hiện nay công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được BHXH Việt Nam không ngừng quan tâm, ngày càng phát triển theo chủ trương của Chính phủ. Tại tỉnh Sóc Trăng, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành, nghiệp vụ luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) tại địa phương, nhằm tạo môi trường thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách.

          Từ đầu năm đến nay, cùng với việc triển khai nâng cấp các hệ thống phần mềm đang sử dụng đáp ứng các văn bản quy định hiện hành trong quản lý nghiệp vụ, BHXH tỉnh đã triển khai 03 Phần mềm mới gồm: Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH Phiên bản 1.0; Phần mềm Thi đua, Khen thưởng và Phần mềm Quản lý thiết bị CNTT ngành BHXH Phiên bản 1.0.

          Song song đó, ngày 17/4/2020, Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam đã triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử (E-COPAY) với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VTB). Đây là phần mềm ứng dụng tập trung, được triển khai, vận hành tại các cơ quan BHXH, thực hiện nghiệp vụ thanh toán điện tử song phương giữa các cơ quan BHXH với các ngân hàng thương mại nơi BHXH mở tài khoản, bao gồm các tài khoản tiền gửi, thu phí dịch vụ thanh toán, chi trả các chế độ BHXH và thanh toán khác. Các nghiệp vụ triển khai bao gồm: Thu BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, thu gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thu BHXH tự nguyện, thu tiền buộc trích từ tài khoàn tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng, tiền lãi phát sinh và các khoản thu khác theo quy định.

          Để chuẩn bị triển khai đầy đủ các chức năng của Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử như: chức năng tiếp nhận chứng từ UNC điện tử, chức năng quản lý thu 24/7, chức năng lập chứng từ chi điện tử…, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã khai báo Danh mục chi tiết - Danh mục tài khoản tiền gửi đối với các tài khoản mở tại tất cả các ngân hàng trên phần mềm Kế toán tập trung và đang tiếp tục rà soát lại thông tin các tài khoản tiền gửi, khai báo bổ sung… theo yêu cầu của Trung tâm CNTT để đáp ứng các điều kiện chuẩn bị cho việc ứng dụng Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử.

          Ứng dụng Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử là bước phát triển mang tính khoa học và hiện đại trong quản lý thu và chi trả của Ngành BHXH thông qua môi trường điện tử để tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng các chính sách./.

Nguyễn Thị Bích Ngân (Trưởng phòng CNTT)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN