THÔNG BÁO: BHXH tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

01/04/2020 04:15 PM


Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 4, tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; BHXH tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng báo cáo về các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 4, tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện vào cùng một kỳ chi trả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn số 522/UBND-VX về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án chi trả tận nhà cho người hưởng và đề nghị BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả, tuyên truyền, thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH biết về phương án chi trả theo đúng quy định; đồng thời tổ chức thực hiện việc chi trả cho người hưởng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, BHXH tỉnh Sóc Trăng cùng Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức thông báo đến các cá nhân thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả và thực hiện chi trả tận nhà cho các đối tượng hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian chi trả tại nhà được thực hiện từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/4/2020, các trường hợp đặc biệt sẽ chi trả kéo dài đến hết ngày 20/5/2020./.

Nay BHXH tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các cá nhân thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được biết.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02993.629629 hoặc 02993.821057./.