Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Triển khai tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

11/03/2020 02:34 PM


           Thực hiện Quyết định số 3405/QĐ-UBND, ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; ngành BHXH đã phát hành thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đại lý thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), trường học; đồng thời tích cực thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như: Đài Phát thanh truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Báo Sóc Trăng… để các tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện trong quá trình liên hệ giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT.

           Theo đó, kể từ ngày 06/01/2020, BHXH tỉnh Sóc Trăng thực hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành BHXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng gồm 07 thủ tục hành chính:

           1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

           2. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

           3. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).

           4. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích.

           5. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg.

           6. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

           7. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT).

           Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thị xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 06 thủ tục hành chính, gồm:

           1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

           2. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

           3. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

           4. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).

           5. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

           6. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT).

           Ngoài ra, đối với thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; cá nhân có thể thực hiện giao dịch điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Viên chức BHXH huyện Long Phú thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Long Phú

           Ngành BHXH đã cử viên chức có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Do vậy, dù còn khó khăn do cơ sở vật chất ở một số địa phương chưa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, song đây là một trong những nỗ lực của ngành BHXH trong thực hiện cải cách hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác.

Người dân đến giao dịch với cơ quan BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Mỹ Xuyên

           Việc triển khai mô hình tiếp nhận và trả kết quả tập trung bước đầu đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của người dân và các tổ chức, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phục vụ tốt nhất quyền lợi của các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT./.

Hải Đăng (BHXH huyện Mỹ Xuyên)