Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Triển khai ứng dụng phần mềm thi đua, khen thưởng mới

21/02/2020 10:16 AM


Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc xây dựng phần mềm các lĩnh vực nghiệp vụ công tác của Ngành; Trong tháng 10/2019, BHXH Việt Nam đã triển khai đến toàn Ngành chạy thử phần mềm Thi đua, Khen thưởng theo Công văn số 3901/BHXH-TĐKT, ngày 21/10/2019 của BHXH Việt Nam.

Từ ngày 08/01/2020, phần mềm Thi đua, Khen thưởng được triển khai sử dụng chính thức theo Công văn số 30/CNTT-PM, ngày 08/01/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam về việc triển khai ứng dụng Phần mềm Thi đua, Khen thưởng. Theo đó, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã nghiên cứu các tính năng, cách sử dụng phần mềm, thực hiện tạo tài khoản sử dụng, quản lý, phân quyền cho người dùng và triển khai ứng dụng theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin, nhằm sớm đưa phần mềm vào sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống BHXH tỉnh.

Đây là phần mềm quản lý thông tin, dữ liệu về hoạt động thi đua, khen thưởng của Ngành BHXH, phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình hình triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua, hồ sơ công nhận sáng kiến, khen thưởng … của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành BHXH. Phần mềm Thi đua - Khen thưởng có chức năng kết nối dữ liệu với phần mềm Quản lý cán bộ (thông tin cán bộ, viên chức được lấy tự động từ Phần mềm Quản lý cán bộ) thể hiện tính thống nhất, đồng bộ, giúp ngành BHXH quản lý chặt chẽ, khoa học về lĩnh vực thi đua, khen thưởng./.

Nguyễn Thị Bích Ngân (Trưởng phòng Công nghệ thông tin)