Bảo hiểm xã hội huyện Cù Lao Dung: Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2019

02/03/2020 02:26 PM


Nằm trong hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng, BHXH huyện Cù Lao Dung được thành lập với chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) và quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BHXH tỉnh, năm 2019, BHXH huyện Cù Lao Dung tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định đời sống người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội tại địa phương.

            Trong những năm qua, số thu BHXH, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2019 đã thu được 91,18 tỷ đồng, đạt 100,25% kế hoạch được giao. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, chính xác, an toàn tới tay người hưởng. Trong năm đã chi trả 53,1 tỷ đồng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

            Công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã chủ động phối hợp và đề xuất với các ngành hữu quan các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện giải quyết đúng, đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Năm 2019 đã giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 119.609 lượt bệnh nhân BHYT, với tổng số tiền thanh toán từ quỹ BHYT là 27,7 tỷ đồng.

            Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh. Hiện nay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện chi trả các chế độ trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện và đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với phương châm phục vụ ngày càng tốt hơn các đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

            Đặc biệt, BHXH huyện Cù Lao Dung cũng không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban ngành, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến cán bộ và nhân dân trong huyện, trong đó chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở như: tổ chức thăm hộ gia đình, đối thoại, tư vấn, tọa đàm; duy trì tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn; Thực hiện hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan như: phát hành các ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dẫn của BHXH tỉnh; duy trì các vị trí lắp dựng pa- nô tại địa phương. Năm 2019 BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện và các ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức 18 cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện để tuyên truyền vận động hội viên các hội đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện, qua đó, đã có 315 người tham gia BHXH tự nguyện ngay tại các buổi đối thoại.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, đối thoại với hội viên các hội đoàn thể

            Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên về mọi mặt của BHXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện; sự đoàn kết khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng của tập thể viên chức trong đơn vị. Phát huy thành tích đó, năm 2020, BHXH huyện Cù Lao Dung đã phát động phong trào thi đua với quyết tâm tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương./.

Nguyễn Văn Trí (BHXH huyện Cù Lao Dung)