Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (3)
Trích yếu: Hướng dẫn cơ sở KCB tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành
Ngày ban hành:
25/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực