Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (1)
Trích yếu: V/v thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực