Đại hội Đảng bộ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

26/03/2020 08:07 AM


Trong 2 ngày 19 và 20/3/2020, Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Túc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tổ công tác của Tỉnh ủy, Tổ công tác của Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội; tham dự có các đồng chí đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối, các đồng chí trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đại diện các tổ chức đoàn thể Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của đảng bộ.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội mở điểm, thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Vì vậy, ngay sau khi có Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Đảng ủy nghiên cứu, tham gia học tập theo lịch đã có tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; tập trung chỉ đạo và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức đại hội; thường xuyên báo cáo tình hình, xin ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác Đảng ủy Khối; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên và các tiểu ban giúp việc chuẩn bị, kiểm duyệt từng nội dung trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã lựa chọn chi bộ phòng Chế độ BHXH tổ chức đại hội điểm vào ngày 24/12/2019, các chi bộ còn lại đã tiến hành đại hội trong các ngày từ 13/01 đến 19/01/2020, số đảng viên dự đại hội đạt 100% so với số đảng viên đwocj triệu tập. 17 đồng chí được bầu vào cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, đúng với nhân sự dự kiến được phê duyệt.

Về văn kiện đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo văn kiện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đặc biệt là những nội dung đột phá và trình duyệt, xin ý kiến Đảng ủy Khối đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chất lượng và tiến độ. Các văn kiện Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, là kết tinh trí tuệ của cả Đảng bộ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và các đồng chí đảng viên, CC, VC toàn đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đúng quy trình, công tâm, khách quan. Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trình Đảng ủy Khối phê duyệt. Việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho việc tổ chức Đại hội, được sự nhất trí và lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã long trọng tổ chức tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát huy dân chủ trong toàn thể đảng viên và CC, VC, người lao động toàn đơn vị. Kết quả đại hội là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sự phối của các sở ban ngành, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Tham mưu tốt với tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; chỉ đạo sát sao công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, quản lý quỹ BHXH, BHTN; thực hiện giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Công tác xây dựng đảng được quan tâm toàn diện trên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; các tổ chức đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã làm rõ thêm về tình hình, nhiệm vụ, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bổ sung kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và biểu thị sự quyết tâm, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới; đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ý kiến chỉ đạo của đồng chí là cơ sở và là định hướng lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo công tác cán bộ và lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên trong thảo luận về những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều ý kiến tham gia đóng góp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025​​​​​​

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, năng lực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có đủ sức khỏe và khả năng lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên. Đại hội đã tiến hành quy trình lấy phiếu giới thiệu và bầu chức danh Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội: Đồng chí Thiều Quang Ngãi, giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Thanh Tùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực, có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thành công của Đại hội, trước hết là do có sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Tổ công tác; sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII; sự tham mưu tích cực và có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể cơ quan, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và tinh thần trách nhiệm cao của đảng viên toàn đảng bộ; sự giúp đỡ và phục vụ Đại hội nhiệt tình, chu đáo của CC, VC, người lao động cơ quan đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Với kết quả và thành công của Đại hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đảng viên, CC, VC, người lao động trong Đảng bộ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý trí tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Ngô Thị Minh Tâm