Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La triển khai thực chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04+ 05/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

08/04/2020 10:00 AM


Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4-5/2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngày 30/3/2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh họp thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020. Theo đó, cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả và chi trả tại nhà cho các đối tượng hưởng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 16/4 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2020. Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và cơ quan Bảo hiểm xã hội có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn.

BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1002/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả để người hưởng thực hiện và yêu cầu người hưởng khi đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch./.

Phạm Thanh Hải

  • TIN BÀI LIÊN QUAN