Sở Tư pháp Sơn La và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phối hợp kết nối liên thông dữ liệu

29/04/2020 04:41 PM


Ngày 15/4/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 01/5/2020.

Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay sau khi trẻ được đăng ký khai sinh, theo quy định của pháp luật về hộ tịch; khi người dân đi khai sinh cho trẻ, công chức tư pháp hộ tịch địa phương sẽ đồng thời hoàn thiện thông tin khai sinh và chuyển dữ liệu đăng ký khai sinh sang cơ quan Bảo hiểm xã hội, trên cơ sở dữ liệu khai sinh được tiếp nhận từ Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Như vậy, kể từ ngày 01/5/2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La, các công chức tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đang tham gia sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử có thể tiến hành chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi đã hoàn hành đăng ký khai sinh tại đơn vị sang cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi góp phần cải cách thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân./.

Đinh Hường