30/03/2020 04:35 PM

Ngày 26/03/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống ...

03/01/2020 03:04 PM

Trước khi viết Di chúc, ngày 15/02/1965 Bác về Chí Linh, Hải Dương đọc Nguyễn Trãi, lục tìm trong truyền thống dân tộc những giá trị vĩnh hằng, mà một trong ...

Đảng bộ BHXH tỉnh Sơn La: Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng về Nhân dân, vì Dân, do Dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài 02)