Trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội 1 lần

14/12/2018 04:20 PM


Trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội 1 lần

Theo quy định Luật BHXH số 58/2014/QH13

Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định chế độ  đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 như sau:

I. Điều kiện hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:  
Người lao động được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần khi thuộc các trường hợp sau:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc nữ cán bộ xã bán chuyên trách chưa đủ 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
e) Người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. (Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015).
 II. Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:  
Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
III. Quy định về thủ tục, hồ sơ:  
1. Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
2. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c phần I nêu trên.

IV. Quy trình giải quyết:  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.