Thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

30/03/2020 04:29 PM


Ngày 06/02/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 505/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra, trong đó hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV như sau:

1. Trường hợp được miễn chi phí KCB theo quy định đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bao gồm: 

- Ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV;

- Ca bệnh có thể nhiễm nCoV;

- Ca bệnh xác định nhiễm nCoV.

Các các bệnh trên được xác định theo hướng dẫn cảu bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov.

2. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly quy định của Chính phủ, đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biên pháp cách ly y tế thì chi phí KCB thanh toán như sau:

- Người bệnh có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với cấp cứu, trừ chi phí KCB đã được miễn nêu tại khoản 1 ở trên.

- Trường hợp người bệnh điều trị tại nơi không có hợp đồng KCB BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí KCB đã được miễn nêu tại khoản 1 ở trên.

- Người bệnh không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ KCB.

3. Trường hợp người bệnh tự đi KCB được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế, thực hiện thanh toán chi phí như sau:

- Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT.

- Người không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí theo quy định pháp luật về giá dịch vụ KCB.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia BHYT, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Sơn La có công văn chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp với cơ sở KCB trên địa bàn triển khai thực hiện trong đó có việc tạo điều kiện tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm virut Corona và thực hiện việc giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

Phạm Thị Tuyết Mỹ