Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Không được để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

20/04/2020 08:13 AM


Ngày 8/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban TVQH đã tổ chức phiên họp bất thường xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ.

Phải thực hiện ngay gói hỗ trợ

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, việc xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho thấy sự nỗ lực rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Trước mắt, sẽ đem lại sự yên tâm của người dân, góp phần giải quyết những khó khăn, vất vả của cuộc sống trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời, sau khi các chính sách được ban hành, cần chủ động, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự hỗ trợ kịp thời đến với người dân, hạn chế đến mức thấp nhất “độ trễ” của chính sách khi đi vào cuộc sống. “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách hoặc thiếu sự minh bạch trong việc tổ chức thực hiện"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ đề xuất 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19. Cụ thể: NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng (thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng); người SDLĐ trả lương ngừng việc cho NLĐ theo Khoản 3, Điều 98 của Bộ luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tối đa 50% của tiền LTT vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không lương với người SDLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên 1,8 triệu đồng/người/tháng; NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) và mất việc làm được 1 triệu đồng/người/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. “Các chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện tối đa 3 tháng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có), thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất”- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách và Báo cáo của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đều nhất trí cao với sự cần thiết của việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, đánh giá cao trách nhiệm của Chính phủ trong việc quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch, nhất là kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ, người dân, DN và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch...

Chủ DN được vay tiền để trả lương NLĐ

Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, ngoài 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ như trên, Chính phủ cũng đề xuất chính sách khác như: Người SDLĐ và NLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) tối đa không quá 12 tháng. Cho phép người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất kinh doanh, có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ được hỗ trợ kinh phí từ quỹ BH thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. Theo đó, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/tháng đối với từng NLĐ.

Về quy mô hỗ trợ (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp từ NSNN, hỗ trợ gián tiếp từ quỹ BH thất nghiệp và nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội) vào khoảng 62.000 tỷ đồng, sẽ được hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng. Trong đó: NSNN sẽ hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 22.000-23.000 tỷ đồng lấy từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019 là 19.000-20.000 tỷ đồng; số còn lại từ nguồn dự phòng năm 2020 và tiết kiệm chi thường xuyên... Riêng ngân sách địa phương khoảng 13.000-14.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này còn sử dụng khoản hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho phép DN, NLĐ dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp để đào tạo lại NLĐ (khoảng 3.000 tỷ đồng); cho vay chi trả tiền lương ngừng việc cho NLĐ qua Ngân hàng Chính sách xã hội (khoảng 16.000 tỷ đồng).

Cho ý kiến tại phiên họp, các thành viên Ủy ban TVQH cho rằng, về đối tượng thụ hưởng phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19. Mặt khác, Chính phủ cần làm rõ các tiêu chí để xác định cụ thể mức độ giảm sâu thu nhập do dịch bệnh; xác định đối tượng lao động tự do; hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công bằng, không bỏ sót nhưng cũng không để chính sách bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, cần thống nhất nguyên tắc hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân hay hộ gia đình để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự công bằng- do có sự khác nhau về số nhân khẩu trong mỗi hộ. Việc xác định đối tượng được hỗ trợ cần đặt trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đồng đều đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với thiên tai như hạn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, mưa đá ở vùng miền núi phía Bắc...

Về mức hỗ trợ, đại diện Ủy ban Về các vấn đề xã hội băn khoăn về việc chia 2 mức là 1,8 triệu đồng và 1 triệu đồng đối với nhóm đối tượng là NLĐ, do mức chênh lệch giữa 2 nhóm là khá lớn. Trong khi đó, việc phân biệt đối tượng chủ yếu dựa vào tiêu chí có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, mà chưa căn cứ vào nguyên tắc giảm sâu thu nhập, mất việc làm và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm mức sống tối thiểu…

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển khẳng định, Ủy ban TVQH nhất trí với việc cần ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời thống nhất các nguyên tắc hỗ trợ như báo cáo của Chính phủ. Theo đó, tập trung hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công bằng, đúng đối tượng và hợp lý; công khai, minh bạch, chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, DN, cộng đồng xã hội và người dân. Việc xác định đối tượng và mức hỗ trợ cần được quy định cụ thể, làm rõ các tiêu chí, tránh bị lợi dụng hoặc trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, cần thống nhất thời gian hỗ trợ được thực hiện không quá 3 tháng, nếu trong trường hợp phải kéo dài thì cần báo cáo Ủy ban TVQH.

Nguồn tin: Báo Bảo hiểm xã hội