Sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2020, tại Chi bộ phòng Quản Lý thu

29/04/2020 04:40 PM


Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề được chi bộ phòng Quản lý thu tổ chức 1 quý/lần, trong quý 1/2020 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác thu và quản lý đối tượng tham gia BHXH với nội dung “Rà soát đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La”.

Đồng chí báo cáo viên của chi bộ trình bầy chuyên đề và đưa ra một số tồn tại trong xử lý nghiệp vụ như: chuyên quản thu chưa sâu sát trong quản lý đơn vị, chưa bám sát cơ sở nên dẫn đến việc quản lý thu BHXH đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã chưa được chặt chẽ, chưa rà soát thường xuyên về số lượng, chức danh dẫn đến hầu hết các huyện còn để tình trạng thu BHXH thừa số lượng, chức danh theo quy định, chức danh ghi trong cơ sở dữ liệu chưa đúng, chưa bổ sung cập nhật số điện thoại của người lao động ...

Số lượng, chức danh thay đổi từ 01/01/2020 nhưng đến hết 31/3/2020 hầu hết các xã còn chưa thực hiện điều chỉnh chủ yếu tập trung ở các chức danh như:

+ Chưa thực hiện điều chỉnh giảm về số lượng tại các chức danh: Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự; Phó Chủ tịch UBMTTQVN;

+ Chưa bổ sung tăng các chức danh mới: Phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em; Văn thư - lưu trữ;

+ Chưa bổ sung số điện thoại của người lao động vào dữ liệu thu...

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng trong chi bộ có ý kiến: Nhiệm vụ chuyên môn của phòng Quản lý thu rất nhiều, quản lý nhiều đối tượng, số thu lớn, đơn vị trên địa bàn thành phố rất phức tạp, chế độ chính sách thay đổi liên tục... trong khi khả năng tiếp cận các vấn đề của đảng viên và quần chúng trong chi bộ còn hạn chế do đó cần nhiều thời gian để nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm phục vụ trong công tác tham mưu.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ tăng cường nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, thực hiện các nội dung đã được trao đổi, hướng dẫn trong buổi sinh hoạt; qua đó mỗi đảng viên và quần chúng trong chi bộ cũng cần phải xác định nhiệm vụ học tập là nhiệm vụ thường xuyên, tích cực học tập từ đồng nghiệp, học những người có kinh nghiệm, am hiểu công tác cũng là một cách học tập hiệu quả, tích cực để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc./.

Lê Thanh Xuân