04/12/2019 09:20 AM

Bạn đọc có địa chỉ email trantrung…@gmail.com hỏi: Tôi bị mất sổ BHXH, sau đó, tôi chuyển công ty khác và được cấp sổ mới nhưng chưa làm thủ tục gộp sổ. Hiện ...

04/12/2019 09:18 AM

Đây là nhấn mạnh của TS.Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Hội nghị Thông tin chuyên đề: Hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam quan ...

Làm sao để tra cứu trực tuyến quá trình đóng BHXH?

Ngành BHXH đã có bước tiến dài trong thực hiện An sinh xã hội của đất nước