Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (3)
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
24/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và Người lao động
Ngày ban hành:
07/06/2019
Ngày có hiệu lực:
07/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực