Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quản lý thu (1)
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực