Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản khác (1)
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
24/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực