• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phạm Tuấn Mạnh ngụ Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Email:
acb@gmail.com
Ngày gửi:
12/02/2020
Lĩnh vực:
ốm đau thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trước đây tôi tham gia đóng BHXH được 2 năm (từ tháng 3/2016- 3/2018) sau đó nghỉ việc chưa hưởng chế độ BHXH, đến ngày 1/10/2019 tôi tiếp tục đi làm lại và có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Đến ngày 7/02/2020 vợ tôi sinh con và vợ không tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Phụ trách nhân sự Công ty nói tôi chỉ được nghỉ khi vợ sinh và không được hưởng 2 tháng lương. Vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào, nhân sự Công ty nói có đúng không? Tôi có được hưởng 2 tháng lương không?

Trả lời bởi:
Chế độ - BHXH Tây Ninh
Ngày trả lời:
12/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

   Tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Lao động nam đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

“a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Về điều kiện được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở:

Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH vế BHXH bắt buộc nêu rõ:

“ Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì cha phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”

Như vậy, Trường hợp của Bạn, mặc dù Bạn tham gia BHXH từ tháng 3/2016, tuy nhiên trong 12 tháng trước khi sinh con, Bạn tham gia BHXH chưa đủ 6 tháng, do đó chưa đủ điều kiện để được hưởng 02 tháng lương cơ sở khi vợ sinh, và phụ trách nhân sự Công ty Bạn trả lời là đúng quy định./.

BHXH tỉnh Tây Ninh