• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Huỳnh
Email:
acb@gmail.com
Ngày gửi:
22/04/2020
Lĩnh vực:
bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: Nguyễn Thị Huỳnh Công tác tại UBND phường Long Thành Trung, trước đây tôi đăng ký khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế Hòa Thành, nay tôi muốn đổi nơi khám chữa bệnh về Bệnh viện Cao Văn Chí. Vậy cho tôi hỏi thời gian quy định đổi nơi khám chữa bệnh.

Trả lời bởi:
BHXH Tây Ninh
Ngày trả lời:
27/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

   Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế như sau:

   “Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế:

   1.  Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

   2.  Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.”.

   Bà có thể liên hệ BHXH thị xã Hòa Thành để làm thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

   Xin chào!