• HỎI ĐÁP
Người gửi:
một bạn đọc ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
Email:
acb@gmail.com
Ngày gửi:
27/04/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi ký hợp đồng làm việc bán thời gian cho một công ty TNHH (tôi tự sắp xếp thời gian). Ngoài mức lương theo hợp đồng là 5.000.000 đồng/tháng, tôi còn được công ty hỗ trợ lương doanh số dựa vào doanh số bán hàng, xăng xe, điện thoại. Vậy tôi có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không? Mức đóng là bao nhiêu? Công ty đóng những khoảng nào cho tôi?

Trả lời bởi:
Phòng TT&PTĐT
Ngày trả lời:
24/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ 1/1/2018).

Khoản 2 và 3 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc như sau: Đối với NLĐ hưởng tiền lương do người SDLĐ quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Điều 58 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định tiền lương làm căn cứ đóng BH thất nghiệp như sau: NLĐ đóng BH thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định thì tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng BH TN.

Luật BHXH số 58/2014/QH13; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Luật Vệ sinh, an toàn lao động số 84/2015/QH13; Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định điều chỉnh tỷ lệ đóng quỹ BHTNLĐ-BNN từ 1% xuống 0,5% từ ngày 1/6/2017 quy định: NLĐ ký HĐLĐ với DN từ 3 tháng thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN bắt buộc theo văn bản quy định hiện hành là 32%, trong đó người SDLĐ đóng 21,5%; NLĐ đóng 10,5% tiền lương tháng.

Trường hợp 2 bên giao kết HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì chỉ đóng BHXH và BH TNLĐ-BNN là 25,5%, trong đó người SDLĐ đóng 17,5%, NLĐ đóng 8% tiền lương tháng./.

BHXH tỉnh Tây Ninh