• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Tôi tên: Phan Hoàng Định, sinh ngày 15/04/1965 ngụ Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Email:
abc@gmail.com
Ngày gửi:
04/05/2020
Lĩnh vực:
hưu trí - tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi thủ tục và thời gian hưởng chế độ hưu trí Tôi tên: Phan Hoàng Định, sinh ngày 15/04/1965 ngụ Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tôi tham gia BHXH từ năm 1993 cho đến nay được 25 năm 02 tháng, trong đó có 17 năm tham gia BHXH bắt buộc và 8 năm 02 tháng tham gia BHXH tự nguyện. Tôi ra Hội đồng Giám định y khoa giám định sức khỏe tỷ lệ mất sức 63%. Vậy tôi có đủ điều kiện lĩnh chế độ hưu trí hàng tháng không?.

Trả lời bởi:
Phòng Chế độ BHXH tỉnh Tây Ninh
Ngày trả lời:
04/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

*Thủ tục hưởng chế độ hưu trí:

Quy định tại điểm b khoản 1.2.2 Điều 6 Chương III Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019;

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB.

 

*Thời gian hưởng chế độ hưu trí:

Theo Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện như sau:

Theo khoản 1 Điều 71 Luật BHXH, chế độ hưu trí đối với người lao động vừa có thời đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

 

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có từ 20 năm đóng BHXH bắt buộc
trở lên thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp của ông có Kết luận suy giảm khả năng lao động 63% nhưng chưa đủ điều kiện 20 năm đóng BHXH bắt buộc, do vậy chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu
tại thời điểm này (Tham khảo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ). Ông có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hay bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH cho đến đủ 60 tuổi hưởng lương hưu.

 

Xin chào./.

BHXH tỉnh Tây Ninh