Lợi ích việc bổ sung số điện thoại di động của người tham gia BHXH, BHYT trên phần mềm quản lý BHXH (TST)

08/04/2020 10:44 AM


    Nhằm tăng cường hiệu quả việc triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện” giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH (hệ thống SMS), Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã gửi công văn phối hợp đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sử dụng lao động (gọi tắt là đơn vị sử dụng lao động), đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh về việc bổ sung số điện thoại di động của người tham gia BHXH, BHYT.

Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

    Theo đó, dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN trong “Hệ thống tương tác đa phương tiện” đang được thực hiện và đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của các doanh nghiệp, người lao động, nhân dân. Với mục tiêu mong muốn là sự hài lòng của người dân, thông qua hệ thống cơ quan BHXH sẽ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý và đặc biệt có thể tiếp cận tốt nhất đến từng đơn vị sử dụng lao động, từng người tham gia BHXH, BHYT.

    Việc triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện” nhằm mục đích: Gửi thông báo tới đại diện đơn vị sử dụng lao động sau khi đơn vị nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Tự động thông báo ngừng đóng BHXH cho người lao động  khi đơn vị sử dụng lao động báo giảm, không tiếp tục tham gia BHXH cho người lao động; Gửi tin nhắn thông báo cho đơn vị/cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH và khi cơ quan BHXH giải quyết xong hồ sơ; Thông báo cho người tham gia BHXH tự nguyện khi phương thức đóng đã đăng ký gần hết hạn; Thông báo cho người tham gia BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày.

    Để được nhận tin nhắn, đơn vị sử dụng lao động, người tham gia chỉ cần đăng ký số điện thoại của người đại diện đơn vị, của người tham gia với cơ quan BHXH thì hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn để thông tin về các vấn đề nêu trên. Đặc biệt, với dịch vụ này đơn vị và người tham gia sẽ không mất phí.

    Ngoài ra, người dân muốn tra cứu về mã số BHXH, thông tin về tham gia BHXH, BHYT, các điểm thu, đại lý thu … của mình bằng hình thức Online diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng. Người dân có thể tra cứu trực tuyến miễn phí trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ website: http://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu.

Tuấn Thanh