Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035

20/04/2020 02:11 PM


    Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035

   Từ 1/1/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, mỗi năm lao động nghỉ hưu chậm thêm 3-4 tháng so với quy định hiện hành.

 

Nguồn: https://vnexpress.net/lo-trinh-tuoi-nghi-huu-nam-2021-2035-4085945.html

Vnexpress.net